Herulens Hærold är blekingska nationens tidning. Varje nummer består av en uppsjö alster av olika slag, och publiceras såväl online som i fysisk form. Innehållet bestäms tillsammans med tidningens skribenter, fotografer och övriga kreatörer - av alla er som vill engagera sig i Herulens Hærold, helt enkelt! Vi möts ungefär en gång i månaden för att pitcha idéer samt planera innehåll och layout.

Är du intresserad, vill veta mer eller är rentav beredd att kasta dig handlöst ned i kreativitetens avgrund? Hör av dig till oss! Maila till hh@blekingska.se eller leta upp oss på Facebook; förslagsvis här eller här. Det blir kul!

Nedan följer länkar till tidigare publikationer av Herulens Hærold.

Väl mött,
Ossian och Eric