Herulens Hærold är blekingska nationens tidning. Varje nummer består av en uppsjö alster av olika slag, och publiceras såväl online som i fysisk form. Innehållet bestäms tillsammans med tidningens skribenter, fotografer och övriga kreatörer - av alla er som vill engagera sig i Herulens Hærold, helt enkelt! Vi möts ungefär en gång i månaden för att pitcha idéer samt planera innehåll och layout.

Är du intresserad, vill veta mer eller är rentav beredd att kasta dig handlöst ned i kreativitetens avgrund? Hör av dig till oss! Maila till hh@blekingska.se eller leta upp oss på Facebook; förslagsvis här eller här. Det blir kul!

Nedan följer länkar till tidigare publikationer av Herulens Hærold.

Nummer ett HT15
Nummer två VT16
Nummer tre VT16
Nummer fyra VT16
Nummer fem HT16
Ur Arkivet: Indigo (utdrag ur nummer 6 HT16)
Nummer sex HT16
Nummer sju HT16

Väl mött,
Matilda och Aron