LAGTIMA NATIONSMÖTE

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               Torsdag 8 Februari klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2018-HT2018

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10.   Fyllnadsval  till kuratelsposter för perioden VT2018-HT2018                                        Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                                                               
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast  4 dagar innan mötet.

§ 11.   Övriga frågor

§ 12.   Meddelanden

§ 13.  Mötet avslutas


______________________

Fanny Stevenhag, Qurator

Utlysning av poster för fyllnadsval

 

För kommande termin utlyser en hel del roliga poster! Nominera! Kandidera! 

--------------------

For the coming semester, we are announcing some exciting and fun roles at the nation! Nominate and candidate!

 

Följande kuratelsposter utlyses för fyllnadsval

Proqurator Social, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

AFÖS-representant, 2 terminer

AFÖS-suppleant, 1 termin

Barchef, 1 termin

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

Fanbärare, 2 terminer

Fanbärare, 1 termin

Hovmästare, 2 terminer

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (3 poster)

Köksmästare, 2 terminer

Pubtjänsteman, 2 terminer (3 poster)

Pubtjänsteman, 1 termin

Revisor, 2 terminer (2 poster)

Senior, 2 terminer (2 poster)

Sångtjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 2 teminer (2 poster)

 

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider. Under novischperioden är finns det också novischtjänstemän att fråga mellan 11:00-18:00 på vardagar samt 12:00-15:00 på snödagar.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. 

---------------------------

The rules and regulations for the posts are to be accessed at the nation's office during regular opening hours. During the novisch period, there are also novischworkers available to answer any questions between 11:00-18:00 on weekdays and 12:00-15:00 on sundays.

Candidacies and nominations are to be emailed to valberedningen@blekingska.se

Inskrivningen har börjat!


Höstterminen är nu bakom oss och värmen väntar, vi inleder våren med inskrivning vardagar 11:00-18:00 och söndagar 12:00-15:00! Gott kaffe, mysig musik och fina människor väntar, och kan hjälpa dig med allt ifrån inskrivning till information om nationen och studentlivet! Vi ses snart!
-----------------------

The Autumn semester is now behind us and the summer heat is waiting, we start of the spring with nation enrolments on weekdays 11:00-18:00 and Sundays 12:00-15:00! Great coffee, music and lovely people awaits and can help you with everything from enrolments to information about the nation and the student life in Lund! See you soon! 

LAGTIMA NATIONSMÖTE

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               Torsdag 7 December klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Fastställande av budget VT2018
Budgetförslaget är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 10.   Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2018

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.   Fyllnadsval  till kuratelsposter för perioden VT2018-HT2018                                        Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                                                               
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast  4 dagar innan mötet.

§ 12.   Val till förtroendeposter för perioden VT2018-HT2018                                                  Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                                                               
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 13.   Val av valberedning VT2018 – HT2018
Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 14.   Val till ledamot i stiftelsen Herulero

§ 15.   Val till suppleant i stiftelsen Herulero

§ 16.   Övriga frågor

§ 17.   Meddelanden

§ 18.  


______________________

Fanny Stevenhag, Qurator

 

 

Mötet avslutas