Vad är Gudrunsamarbetet?

Gudrunsamarbetet är ett samarbete mellan tre studentnationer i Lund: Blekingska Nationen, Kalmar Nation och Wermlands Nation. Samarbetet har varierat över tiden och är i dag starkare än någonsin!

Vad får du ut av samarbetet?

Som aktiv på någon av de tre Gudrunnationerna kommer du – förutom att ha väldigt roligt – ha möjligheten att ta del av våra gemensamma aktiviteter och vara en del i gemenskapen.

Är du medlem på någon av nationerna och har jobbat på något av deras utskott minst tre gånger, får du nästkommande termin ett Gudrunkort! Detta Gudrunkort ger dig fritt inträde på Gudrunnationernas utskott. För mer information angående förmåner som jobbare – fråga någon av nationens aktiva.

Varför namnet Gudrun?

På åttiotalet bestämde dåvarande kuratel att de tre nationerna; Blekingska, Kalmar och Wermlands skulle ingå i ett samarbete, detta för att nationerna skulle hjälpa varandra i ur och skur. Samarbetet var illa tvunget att ha ett namn.

Under denna period sändes det ett mycket populärt tv-program vid namn Kurt Olssons television. I programmet fanns det en orkester och i orkestern fanns det en dam som spelade triangel. Damen hette Gudrun. Då nationerna bildar en triangel på kartan blev Gudrun det självklara valet i namnjakten.