Blekingska nationens hedersledamöter

 • Gunnar Adler-Karlsson - Prof.
 • Jerker Blomqvist - Prof. em
 • Bruno Carlsson - Qurator em, Byggförman för nationshusen
 • Horace Engdahl - Ständig Sek. Svenska Akademien 1999-2009
 • Elisabeth Fernström-Edholm
 • Karin Hansson -  Prof. em
 • Nils Jahreborg - Professor Straffrätt
 • Ulf Lönnqvist
 • Katarina Mazetti - Författare
 • Curt G. Ohlsson - Direktör
 • Per-Erik Ragnar - Skådespelare, författare
 • Kenny Ståhl - Docent
 • Sigbrit Swahn - Prof em
 • Bertil Torekull - Chefredaktör
 • Hans Wachtmeister - Greve
 • Gustaf Wahlberg - Qurator em
 • Sune Andersson - Tidigare ledamot Stiftelsen Herulero
 • Bertil Andersén - Grundare Gerdahallen
 • Kerstin Andersén - Grundare Gerdahallen
 • Per Eriksson - Rector em Lunds universitet
 • Anders Persson - Ledamot Stiftelsen Herulero
 • Patrik Jönsson
 • Pehr H Enckell - Inspektor em
 • Anders Sjöberg - Proinspektor em
 • Lars Malm - Prof em
 • Bert-Inge Storck - VD, Karlshamnsbostäder
 • Berit Andnor Bylund - Landshövding i Blekinge län
 • Kerstin Årmann - Chefredaktör BLT