Blekingska nationens hedersledamöter

 • Gunnar Adler-Karlsson - Prof.

 • Jerker Blomqvist - Prof. em

 • Bruno Carlsson - Qurator em, Byggförman för nationshusen

 • Horace Engdahl - Ständig Sek. Svenska Akademien 1999-2009

 • Elisabeth Fernström-Edholm

 • Karin Hansson - Prof. em

 • Nils Jahreborg - Professor Straffrätt

 • Ulf Lönnqvist

 • Katarina Mazetti - Författare

 • Curt G. Ohlsson - Direktör

 • Per-Erik Ragnar - Skådespelare, författare

 • Kenny Ståhl - Docent

 • Sigbrit Swahn - Prof em

 • Bertil Torekull - Chefredaktör

 • Hans Wachtmeister - Greve

 • Gustaf Wahlberg - Qurator em

 • Sune Andersson - Tidigare ledamot Stiftelsen Herulero

 • Bertil Andersén - Grundare Gerdahallen

 • Kerstin Andersén - Grundare Gerdahallen

 • Per Eriksson - Rector em Lunds universitet

 • Anders Persson - Ledamot Stiftelsen Herulero

 • Patrik Jönsson

 • Pehr H Enckell - Inspektor em

 • Anders Sjöberg - Proinspektor em

 • Lars Malm - Prof em

 • Bert-Inge Storck - VD, Karlshamnsbostäder

 • Berit Andnor Bylund - Landshövding i Blekinge län

 • Kerstin Årmann - Chefredaktör BLT