Din första sittning – dansa ut novischperioden på bästa möjliga sätt!


The Novisch Party

The Novisch Party is held both in the fall semester and the spring semester and is a feast for all new members! A fabulous three-course dinner with traditional entertainment and speeches and song, followed by a club night. The Novisch Party is organized together with Wermlands nation. 

Novischfesten

Novischfesten hålls både på höstterminen och vårterminen och är en fest för alla nyinskrivna! En fantastisk trerätters middag med traditionella tal och underhållning och sång, följt av klubb. Novischfesten anordnas tillsammans med Wermlands nation.