BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: LAGTIMA NATIONSMÖTE   

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               torsdag 1 november klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden HT2018-VT2019

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall        
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10.   Fyllnadsval till kuratelsposter för perioden VT2018-HT2018                                         

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall        
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.   Fyllnadsval av valberedning HT2018 – VT2019

Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 12.   Val till kuratelsposter för perioden VT19-HT19.

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall          
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 13.   Övriga frågor

§ 14.   Meddelanden

§ 15.   Mötet avslutas

Emelie Staffas, Qurator

 

Utlysning av valberedningspost

 Härmed utlyses poster till Blekingska nationens valberedning. Valberedningen är ett beredande organ som arbetar för nationsmötet och består av fem valda ledamöter. Valberedningen upprättar förslag till samtliga val utom val av inspektor, proinspektor, hedersledamot, husförman, ledamot i Stiftelsen Herulero och valberedning. Valberedningen valbereder ej sig själv.

Intresseanmälan skall vara Quratorn (q@blekingska.se) tillhanda senast söndag 28 oktober kl. 23.59.

 

 

 

 

Lund 11 oktober.
Emelie Staffas, Qurator

Blekingska Nationen utlyser terminens stipendium Höstterminen 2018

Ansökningsperiod: 20 september – 5 oktober

Kontaktperson: Emelie Staffas, q@blekingska.se

Ansökningsblankett hämtas på expeditionen under ordinarie öppettider.

Wilhelm Lundbergs stipendiefond 377 kr

Utdelas till minne av framlidne medlemmen av Blekingska Nationen, Erik Wilhelm Lundberg, till sökande som företrädesvis studerar humanistiska ämnen.

Advokat Gösta Heilborns stipendiefond 6 040 kr

Utdelas till minne av framlidne hedersledamoten av Blekingska Nationen advokat Gösta Heilborn. Utdelas till juriststuderande.

Blodsfränders stipendium

Utdelas till nationsmedlem som äger en kroppshydda värdig att besmyckas med Snerikes Stora vapen.

Kommendör Björn Holmgrens stipendiefond 813 kr

Utdelas till minne av hedersledamoten kommendör Björn Holmgren – ”Lunds, Floras och Blekinges vän”. Utdelas för bedrivande av forskning i floristik och växtgeografi.

Hilda Johanssons resestipendium

Avser studier i England eller Frankrike.

Teologstipendiet 801 kr

Utdelas till teologistuderande.

Fond för hembygdsstipendier 407 kr

Utdelas till minne av nationens 250-års jubileum till välförtjänt och behövande medlem.

Vivean Linnea Johanssons stip. 323 kr

Utdelas till sökande som kommer från Asarum och är medlem av Blekingska Nationen.

Det konsoliderade stipendiet 6314 kr

Fürst-Weibullska stipendiefonden

Kammarherre Swartlings fond

Tre företags stipendiefond

Löfstedtska stipendiefonden

Utdelas till minne av framlidne professorn Martin Weibull och framlidne Inspektorn professorn C. M Furst, nationens 250-årsjubileum, skänkt av Halda AB i Svängsta, AB Liljedals läderfabrik i Sölvesborg samt AB Skånska Banken och utdelas för att hedra framlidne Inspektorn professor Einar Löfstedt.

Utdelas till flitig, förtjänt, begåvad, behövande och sedesam medlem.

LAGTIMA NATIONSMÖTE  

2018-09-20

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               torsdag 20 september klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Godkännande av anpassad budget HT2018
Den anpassade budgeten är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 10.   Bokslut VT2016

§ 11.   Bokslut HT2016

§ 12.   Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden HT2018-VT2019

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 13.   Fyllnadsval till kuratelsposter för perioden VT2018-HT2018                                         

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 14.   Val av valberedning HT2018 – VT2019
Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till Qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 15.   Övriga frågor

§ 16.   Meddelanden

§ 17.  Mötet avslutas


______________________

Emelie Staffas, Qurator

 

 

 

 

 

 

 

URTIMA NATIONSMÖTE

Tid:               Torsdagen den 6 september klockan 19.00
Plats:           Blekingska nationens gillestuga.
 

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar                                                                              

§ 7.       Val av hedersledamot

§ 8.       Val av ledamot till stiftelsen Herulero
 

§ 9.       Övriga frågor

§ 10.   Meddelanden

§ 11.   Mötet avslutas

Ny termin och nya möjligheter!

The fall is here and we're changing things up a bit! Here's a brief summary so everyone is on the notes.

The week:
- Every week we will be hosting Sonjas Ölcafé (Sonjas Beer Café), now with new longer opening hours between 4 pm and 10 pm. Sonjas is a typical beer café with an exciting choice of drinks accompanied with interesting gastronomic debauchery from the chef. Expect everything from intricate east asian dishes to classical Swedish homemade meals. Always with good drinks to choose between. Sonjas is the obvious place to go each Friday – Have the Friday you want!

- The all time favorite Onsdagspuben (The Wednesday Pub) will continue, but now every UNEVEN week. Expect the same pub as always, meaning tasty comfort food and a good hangout session. We will also have recurring events like pubspelningar and quizar.

- Söndagsbrunchen (the Sunday Brunch) will be hosted every EVEN week. Our Brunchtjänstemän will fix you a buffet that beats whatever you have at home in the fridge. Think freshly baked bread, crépes, coffee and pastries. There will be both savory and sweet! Come if you're hungover, come if you're ready to carpe the diem.

Recurring:
- Our live shows will continue as usual and we'll continue to book the artists both we and you enjoy. Last year we hosted, among many, SolenBroder John and Hater. The live shows will take place at our klubbkväll Indigo Live.
- Club nights will be hosted every four weeks and be announced beforehand. It'll be classic nights with Historiepoparna and sweaty nights at Indigo.
- Sittnings for both smaller and larger groups will continue as usual. New for this year is that we'll offer the opportunity to customize the sittning. Select the music and theme for both the dinner and the after-party. Contact q@blekingska.se for more info.

Välkommen till Blekingska!

Välkommen att skriva in dig på Blekingska Nationen med start nu på fredag 24:e augusti mellan 10:00 till 18:00 på vardagar och 12:00 till 15:00 på söndagar. Vi bjuder på kaffe och gött häng med gott Blekingskafolk.

-----

Come and sign up to Blekingska Nation! Enrollment starts on Friday the 24th of August between 10AM to 6PM Monday through Friday and 12PM to 3PM on Sundays. There will be coffee, good times and good Blekingska people.  

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE          

Tid:               Tisdagen den 3 maj klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Bokslut samt verksamhetsberättelse för

Samtliga handlingar är anslagna på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 10.   Beviljande av ansvarsfrihet för Q & PQ

§ 11.   Fastställande av budget HT2018
Budgetförslaget är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 12.   Val av förtroendeposter för perioden HT2018-VT2019
Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall        
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 13.   Val av valberedning HT2018-VT2019
Nomineringar till valberedningsledamöter lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till qurator som anslår förslagen på nationens anslagstavlor.

§ 14. Meddelanden

§ 15.   Övriga frågor

§ 16.  Mötet avslutas

Varmt välkomna!
____________________

Fanny Stevenhag, Qurator