Studentlund.se

Veckan på Blekingska

Förslag till förtroendeposter

Senior, 2 terminer - Ellen Blendberg

Ellen Blendberg är 25 år gammal har varit medlem i Blekingska nationen sedan vårterminen 2012 och sedan dess hunnit vara aktiv som klubbmästare, festmästare och i kuratelet som Proqurator Social. Ellen har god erfarenhet av seniorskollegiets arbete och hon har varit med på de flesta möten över en lång tid. Innan sin kuratelstid var hon med i olika utvärderingsgrupper under seniorskollegiet så som klubbverksamhetsgruppen och gruppen som hade hand om festivalen Indigo 20. I seniorskollegiet vill Ellen jobba med att utveckla klubben och nationens ekonomi, och att utveckla engagemanget i nationen och skapa en stabil alumniförening. Ellen ser sig som glad, kommunikativ och strategiskt tänkande, och hon har en bred kunskap och erfarenhet om nationen. Blekingska nationens valberedning anser att Ellen Blendberg hade gjort ett fantastisk bra jobb i seniorskollegiet.

Senior, 2 terminer - Rickard Styrén

Veckan på Blekingska

Utlysning poster

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för VT 2016-HT 2016
 
Senior 2 terminer
Senior 2 terminer
Senior 2 terminer
Senior 2 terminer
Senior 1 termin
AFÖS-representant 2 terminer
Onsdagspuben 2 terminer
Onsdagspuben 2 terminer
Onsdagspuben 2 terminer
Onsdagspubseventsarrangör 2 terminer
Sonjas Ölcafé 2 terminer
Novischtjänsteman 2 terminer
Novischtjänsteman 1 termin
Köksmästare 2 terminer
Köksmästare 2 terminer
Köksmästare 1 termin
Hovmästare 2 terminer
HH 2 terminer
Radio Blekingska 2 terminer
Fanbärare 2 terminer
Klubbmästare Indigo 2 terminer
Klubbmästare Indigo 2 terminer
Klubbmästare Indigo 1 termin
Klubbmästare Heartbeats 1 termin
Klubbmästare Heartbeats 2 terminer
Barchef 2 terminer
Barchef 2 terminer
Barchef 1 termin
Brunch Sunday I’m in love 2 terminer
Brunch Sunday I’m in love 1 termin
Café Frasse 2 terminer
Idrottstjänsteman 2 terminer
PR-tjänsteman 2 terminer
PR-tjänsteman 1 termin
Vaktchef 2 terminer
Vaktchef 2 terminer
Popcorntjänsteman 2 terminer
 
Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.
 
Nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista nomineringsdag 26 november. Vid nominering bifoga motivering
samt kontaktuppgifter till den nominerade. Intervjuer kommer företrädesvis att hållas 28 och 29 november.
 

Veckan på Blekingska!

Veckan på Blekingska

Förslag till poster

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs till kuratelsposter, VT 2016-HT 2016

23/10

Utlysning av poster

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande kuratelsposter för VT 2016-
HT 2016
 
Proqurator 2 terminer
Proqurator social 2 terminer
Notarie 2 terminer
 
Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för fyllnadsval HT
2015-VT 2016
 
Senior 1 termin
Onsdagspuben 1 termin
Onsdagspubseventsarrangör 2 terminer
Brunch Sunday I’m in love 2 terminer
Brunch Sunday I’m in love 1 termin
Popcorntjänsteman 2 terminer
Idrottstjänsteman 2 terminer
 
Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider. Nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista nomineringsdag 21 oktober. Vid nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den nominerade. Intervjuer kommer företrädesvis att hållas 24 och 25 oktober.
 
Posterna tillsätts på lagtima Nationsmöte den 5 november.
 
Patrick Sjöborg, Valberedningens Ordförande

Veckan på Blekingska

Sidor

Måsvägen 11, 227 33 Lund | Tel. 046-211 30 82 | E-post expen@blekingska.se | Mån-Fre 10-13 | Fre 17-19