Studentlund.se

Idrottstjänstemannen Emma Österlind!


 

And it's time for "Getting to know Blekingskas tjänstemän" again! Today It's time for our Idrottstjänsteman Emma.

Who are you? 
My name is Emma. I’m a 23-year-old gluten allergic from Stockholm and I have the honor of being Idrottstjänsteman at Blekingska. I like eating chocolate, watching House of Cards and working out now and again, preferably by playing floor ball with our amazing Blekingska team.

What does it mean to be Idrottstjänsteman? 
Being Idrottstjänsteman means being responsible for the sports related activities going on at the nation, mainly floor ball. It also means working for IK (Idrottskollegiet) at Tandemstafetten and the nation championships.

Why are you active at Blekingska? 
It is a great way to try out new things and hang out with lovely people. I enjoy being a part of the awesomeness that is Blekingska.

Why should people come and work out with Blekingska? 
When it comes to sports we’re not in it to win it, we’re in it for the fun. We love it when new people come along and everyone is most welcome, with our without prior skills.

Vecka 21 på Blekingska

Klubbmästaren Maja Månsson!

Here comes the second part of "Getting to know Blekingskas tjänstemän" and this time around it’s the club!

Who are you? 
- My name is Maja. I'm 21 years old and I love cats and game of thrones. I have a huge interest in music which comes in handy when working as a clubmaster at Blekingska nation, which is something I've been doing since January this year.

What does it mean to be in charge of the club?
- The clubmasters book the DJs that play at the club and we call people up to see if they want work with us during the club nights. Another task is to come up with new concepts for the club. Historiepoparna (music from the 60's, 70's, 80's & 90's) is something we came up with this semester and it has been a success which is really fun!

Why are you active at Blekingska?
- Because it's so much fun! It may sound cliché, but it's the truth. You get to go on different trips with the other tjänstemän, you make friends with such amazing people and since Blekingska is a pretty small nation it's easy to become a part of the gang quickly!

Vecka 20 på Blekingska

Boka sittning!


 

Dags att boka sittning med kompisarna för våren eller hösten? Boka sittning på Blekingska nationen idag! Varje fredag erbjuder vi våra gäster sittningar med fördrink och en trerätters middag, tillagad av våra enastående köksmästare! Maila expen@blekingska.se för att boka eller om du har några frågor.

///

Is it time to book a sitting with your friends for this semester or next? Book your sittning at Blekingska nation today! Every Friday we offer our guest sittings with a drink and three-course dinner prepared by our exceptional chefs! Send an email to expen@blekingska.se to book you or if you have any questions.

Förslag till poster

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs till poster, HT 2015-VT 2016

Senior, 2 terminer - Jimmy Sok

Jimmy är 26 år, är för närvarande senior på nationen och har tidigare bland annat varit nationens Qurator. Jimmy har i och med sina nationsuppdrag god insikt och insyn i nationen, och har bra idéer och visioner om hur han anser att seniors skall arbeta och var fokus skall ligga. Jimmy framhäver i intervjun vikten av att som senior fokusera på nationens långsiktiga arbete, något som han anser sig väl insatt i i och med sin nationserfarenhet. Valberedningen tror att Jimmy med sin rutin och kompetens kommer att göra ett fortsatt gediget arbete som senior.

Senior, 2 terminer - Julia Borg

Julia är 24 år gammal och sitter just nu som Qurator för Blekingska nationen. Julia har tidigare varit tjänsteman för Cafe Cake or Death och suttit som barchef på nationen. Julia framhäver att hon som senior vill fortsätta sitt engagemang i nationen och hjälpa Blekingska till en ljusare framtid. Valberedningen anser att Julia kommer att utföra ett utmärkt arbete i seniors med den kompetens och erfarenhet som hon besitter.

Senior, 2 terminer - Jakob Lundgren

Kallelse till nationsmöte

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE    

Stängt under Siste april och 1 maj.

Expeditionen är stängd imorgon torsdag på grund av siste april. 
1 maj har vi inga verksamheter och expeditionen håller även den stängt.

Stipendier

Nationsstipendier (VT15)

Ansökan lämnas till Notarien senast 30 april. Ansökningshandlingar hämtas på nationen under expeditionstid.

 

Wilhelm Lundbergs stipendiefond                                               (470) kr

Utdelas till minne av framlidne medlemmen av Blekingska Nationen, Erik Wilhelm Lundberg, till sökande som företrädesvis studerar humanistiska ämnen.

Kammarherre Swartlings fond                                               (1359) kr

Utdelas till minne av nationens 250-årsjubileum till förtjänt, behövande och begåvad medlem.

 

Tre företags stipendiefond                                                            (1937) kr

Skänkt av Halda AB i Svängsta, AB Liljedals läderfabrik i Sölvesborg samt AB Skånska Banken. Utdelas till förtjänt, behövande och begåvad medlem.
 

Advokat Gösta Heilborns stipendiefond                                      (8002) kr

Utdelas till minne av framlidne hedersledamoten av Blekingska Nationen advokat Gösta Heilborn. Utdelas till juriststuderande.
 

Teologstipendiet                                                                            (1141) kr

Utdelas till teologistuderande.

 

Kommendör Björn Holmgrens stipendiefond                             (1211) kr

Utdelas till minne av hedersledamoten kommendör Björn Holmgren – ”Lunds, Floras och Blekinges vän”. Utdelas för bedrivande av forskning i floristik och växtgeografi.

 

Utlysning av poster

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för HT 2015-VT 2016

 

Senior                                                                              2 terminer

 

Senior                                                                              2 terminer

 

Senior                                                                              2 terminer

 

AFÖS-representant                                                          2 terminer

 

AFÖS-suppleant                                                              2 terminer

 

AFÖS-suppleant                                                              2 terminer

 

Onsdagspuben                                                                2 terminer

 

Onsdagspuben                                                                2 terminer

 

Onsdagspuben                                                                2 terminer

 

Onsdagspubseventarrangör                                              2 terminer

 

Sonjas ölcafé                                                                    2 terminer

 

Novischtjänsteman                                                           2 terminer

 

Köksmästare                                                                    2 terminer

 

Hovmästare                                                                     2 terminer

 

Festmästare                                                                      1 termin

 

Festmästare                                                                      1 termin

 

Herulens Härold                                                               2 terminer

 

Radio Blekingska                                                              2 terminer

Sidor

Måsvägen 11, 227 33 Lund | Tel. 046-211 30 82 | E-post expen@blekingska.se | Mån-Fre 10-13 | Fre 17-19