Studentlund.se

Veckan på Blekingska

Förslag till förtroendeposter

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs till poster,
fyllnadsval HT 2015-VT 2016
 
Senior, 1 termin Emelie Lundgren
 
Blekingskas köksmästare Emelie Lundgren kommer ifrån Trosa och är 25 år gammal. Vid det här laget har Emelie hunnit med att prova på flera olika utskott, allt från klubb till brunch. Efter ett år känner Emelie att det finns andra sätt att gynna nationen än att bara vara tjänsteman och Emelie menar att det finns flera förbättringsmöjligheter på nationen som hon är ivrig att börja jobba med. Emelie känner nu att hon är redo att anta en seniorspost och vi i valberedningen anser att Blekingska skulle bli en bättre och kreativare nation med Emelie i seniorskollegiet.
 
Onsdagspuben, 2 terminer Paula Filipová
 
Paula is from Slovakia and studies law, and has now found her way to Lund. As one of the most frequent workers this semester, Paula has already worked six times at the Wednesday pub, the club and at the bar. With an interest in food and in developing her knowledge of beverages, Paula is an obvious choice for the Wednesday pub. We in the nomination committe are of the opinion that Paula has a great understanding of what leadership means and what it takes to be a good tjänsteman. This makes Paula an obvious candidate and we hope that she will fit in well at the Wednesday Pub.
 
Onsdagpuben, 1 termin Aron Ekelin
 

Förslag på poster

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för HT 2015-VT 2016

 

Senior                                                                              1 termin

Senior                                                                              1 termin

Onsdagspuben                                                                2 terminer

Onsdagspuben                                                                1 termin

Onsdagspuben                                                                1 termin

Onsdagspubseventarrangör                                            2 terminer

Sonjas Ölcafé                                                                  2 terminer

Brunch Sunday I'm in Love                                             2 terminer

Brunch Sunday I'm in Love                                             1 termin

Café Bake my Day                                                          2 terminer

Café Bake my Day                                                          2 terminer

IT-tjästeman                                                                    2 terminer

Popcorntjänsteman                                                         2 terminer

Miljötjänsteman                                                               2 terminer

Idrottstjänsteman                                                            2 terminer

 

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

 

Nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista nomineringsdag 30 september. Vid nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den nominerade. Intervjuer kommer företrädesvis att hållas 3 och 4 oktober.

 

Kallelse till urtima nationsmöte

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

URTIMA NATIONSMÖTE                 

Tid:              Torsdagen den 15 oktober klockan 19.00(..)
Plats:            Blekingska nationens gillestuga.
 

Förslag till föredragningslista

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

.

Stipendieutlysning

Ska du studera i England eller Frankrike till våren?
Då kan du söka Hilda Johanssons Resestipendium.

Ansökningshandlingarna och följelapp finns att hämta på expeditionen under expeditionstid.

Ansökningarna ska komma in till notarien innan den 30 september 2015.

Kom ihåg att också fylla i följelappen med kostnadsspecifikationen när stipendium söks.

Förslag till förtroendeposter

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs för poster,  fyllnadsval HT 2015-VT 2016

Kallelse till nationsmöte

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE          

Tid:               Torsdagen den 17 september klockan 19.00(..)
Plats:            Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                          

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Bokslut stipendieföretagen 2014
             Samtliga handlingar är anslagna på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 10.     Bokslut samt verksamhetsberättelse för VT2014
             Samtliga handlingar är anslagna på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 11.     Beviljande av ansvarsfrihet för Q & PQ för VT2014

§ 12.     Bokslut samt verksamhetsberättelse för HT2014
             Samtliga handlingar är anslagna på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

Utlysning av poster

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för HT 2015-VT 2016

 

Senior                                                                              1 termin

Senior                                                                              1 termin

Onsdagspuben                                                                2 terminer

Onsdagspuben                                                                1 termin

Onsdagspubseventarrangör                                            2 terminer

Sonjas Ölcafé                                                                  2 terminer

Sonjas Ölcafé                                                                  1 termin

,

Sidor

Måsvägen 11, 227 33 Lund | Tel. 046-211 30 82 | E-post expen@blekingska.se | Mån-Fre 10-13 | Fre 17-19