Studentlund.se

.

Utlysning av poster

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för HT 2015-VT 2016

 

Senior                                                                              1 termin

Senior                                                                              1 termin

Onsdagspuben                                                                2 terminer

Onsdagspuben                                                                1 termin

Onsdagspubseventarrangör                                            2 terminer

Sonjas Ölcafé                                                                  2 terminer

Sonjas Ölcafé                                                                  1 termin

,

Sök jobb hos SmartStudies!

SmartStudies är en av Sveriges ledande läxhjälpsorganisationer med privatlärare i hela Sverige. Dem arbetar för att hjälpa deras elever att nå sina mål i skolan genom läxhjälp i hemmet och mattekurser. SmartStudies lärare är engagerade och kunniga inom sina områden och har visat på en god pedagogisk förmåga under rekryteringsprocessen.

Blekingska tar sommarledigt

Från och med nästa vecka så kommer expen att vara stängd för sommaren. I augusti öppnar vi igen och välkomnar både gamla och nya medlemmar. Ha en riktigt skön sommar!

Kallelse till urtima nationsmöte

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

URTIMA NATIONSMÖTE                 

Tid:              Måndagen den 8 juni klockan 17.00
Plats:            Blekingska nationens gillestuga.
 

Förslag till föredragningslista

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Val av hedersledamot

§ 8.       Övriga frågor

§ 9.       Meddelanden

§ 10.      Mötet avslutas

 

 

 

 

Varmt välkomna!

____________________
Julia Borg, Qurator

Vecka 22 på Blekingska

Idrottstjänstemannen Emma Österlind!


 

And it's time for "Getting to know Blekingskas tjänstemän" again! Today It's time for our Idrottstjänsteman Emma.

Who are you? 
My name is Emma. I’m a 23-year-old gluten allergic from Stockholm and I have the honor of being Idrottstjänsteman at Blekingska. I like eating chocolate, watching House of Cards and working out now and again, preferably by playing floor ball with our amazing Blekingska team.

What does it mean to be Idrottstjänsteman? 
Being Idrottstjänsteman means being responsible for the sports related activities going on at the nation, mainly floor ball. It also means working for IK (Idrottskollegiet) at Tandemstafetten and the nation championships.

Why are you active at Blekingska? 
It is a great way to try out new things and hang out with lovely people. I enjoy being a part of the awesomeness that is Blekingska.

Why should people come and work out with Blekingska? 
When it comes to sports we’re not in it to win it, we’re in it for the fun. We love it when new people come along and everyone is most welcome, with our without prior skills.

Vecka 21 på Blekingska

Klubbmästaren Maja Månsson!

Here comes the second part of "Getting to know Blekingskas tjänstemän" and this time around it’s the club!

Who are you? 
- My name is Maja. I'm 21 years old and I love cats and game of thrones. I have a huge interest in music which comes in handy when working as a clubmaster at Blekingska nation, which is something I've been doing since January this year.

What does it mean to be in charge of the club?
- The clubmasters book the DJs that play at the club and we call people up to see if they want work with us during the club nights. Another task is to come up with new concepts for the club. Historiepoparna (music from the 60's, 70's, 80's & 90's) is something we came up with this semester and it has been a success which is really fun!

Why are you active at Blekingska?
- Because it's so much fun! It may sound cliché, but it's the truth. You get to go on different trips with the other tjänstemän, you make friends with such amazing people and since Blekingska is a pretty small nation it's easy to become a part of the gang quickly!

Sidor

Måsvägen 11, 227 33 Lund | Tel. 046-211 30 82 | E-post expen@blekingska.se | Mån-Fre 10-13 | Fre 17-19