Studentlund.se

Utlysning av valberedningsposter

 

Utlysning av valberedningsposter

 

Blekingska nationen utlyser följande poster VT 2015-HT 2015

Valberedare                         2 terminer

Valberedare                         2 terminer

Valberedare                         2 terminer

 

§ 17. Valberedning

Nationens valberedning består av fem valda ledamöter. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen upprättar förslag till samtliga val utom val av inspektor, proinspektor, hedersledamot, husförman, ledamot i Stiftelsen Herulero och valberedning. Nationsmedlem äger inlämna förslag på kandidater till nationsposter till valberedningen och denna skall under sitt förberedande arbete adjungera och höra lämpliga personer. Förslag till valberedningsledamöter lämnas till kurator senast fyra dagar innan nationsmötet. Ledamöter i valberedningen ska ha god insyn i nationens aktuella verksamhet. 

Nomineringar skickas till Qurator (q@blekingska.sesenast söndagen den 7 december. Nomineringar uppläses och posterna tillsätts på lagtima nationsmöte den 11 december. Namn på sökande kommer även att anslås på tavlan utanför expeditionen.

____________________

Julia Borg
Qurator, Blekingska nationen

Utlysning av poster

 

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande kuratelspost för fyllnadsval VT 2015-HT 2015

 

Notarie 2 terminer

 

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för VT 2015-HT 2015

 

Senior, 2 terminer

Senior, 2 terminer

Senior, 2 terminer

Senior, 2 terminer

AFÖS-representant, 2 terminer

Hyresgästernas representant, 2015-2017

Onsdagspuben, 2 terminer

Onsdagspuben, 2 terminer

Onsdagspuben, 2 terminer

Sonjas ölcafé, 2 terminer

Novischtjänsteman, 2 terminer

Köksmästare, 2 terminer

Köksmästare, 2 terminer

Nu är det möjligt att repa på Blekingska!

 

Blekingska nationen erbjuder nu band i Lund att repa i nationens lokaler under följande tider:

måndagar 11-13

onsdagar 11-13

Kostnad: 100 kr per tillfälle.

 

Intresserad?

Maila till q@blekingska.se

 

Kallelse till Nationsmöte

 

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE        

Tid:              Torsdagen den 6 november klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                 

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Val av mötessekreterare

§ 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

§ 7. Föregående mötesprotokoll                                                                            

§ 8. Ekonomisk rapport

§ 9. Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden HT2014-VT2015                                    

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall                                                                                        
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10. Val till kuratelsposter för perioden VT2015-HT2015                                                             

Utlysning av poster

 

 

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande kuratelsposter för VT 2015-HT 2015

 

Proqurator, 2 terminer

Proqurator social, 2 terminer

Notarie, 2 terminer

 

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för fyllnadsval HT 2014-VT 2015

 

Onsdagspuben, 2 terminer

Onsdagspuben, 1 termin

Onsdagspuben, 1 termin

Köksmästare, 1 termin

Köksmästare, 1 termin

Radio Blekingska, 2 terminer

Radio Blekingska, 1 termin

Klubbmästare Heartbeats, 2 terminer

Barchef, 1 termin

Café Någorlunda, 2 terminer

Café Någorlunda, 1 termin

IT-tjänsteman, 2 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

PR-tjänsteman, 2 terminer

 

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

 

Välkommen till Blekingska!

 

Vad är Blekingska Nationen?

Blekingska nationen är den enda nation som är belägen på Väster, precis vid studentboendeområdet Vildanden. Nationen är en av de mindre i Lund vilket gör det lättare att som ny student snabbt komma in i den förträffliga gemenskapen.

WEBSHOP

Blekingska Nationen har precis skaffat sig en egen webshop! För närvarande erbjuder vi tygpåsar, muggar och hoodies med Blekingskatryck, men utbudet kommer att utökas successivt! 

Adressen är: http://blekingska.spreadshirt.se/

Ny i Lund?

Välkommen till Blekingska Nationen!

Som nybliven student i Lund är det många beslut som ska fattas. Var ska jag bo? Var kan jag hitta nya kompisar? Var kan man träna någonstans? Vilken nation ska jag gå med i? Vad ska jag äta i kväll? Och viktigast av allt, var hittar jag de skönaste klubbkvällarna med den absolut bästa musiken?  Blekingska Nationen kanske ger svaren på alla dina kluriga frågor.

Här följer en kort beskrivning av vår nation och hur du gör för att bli en del av den:
 

Vad är en nation?

Studentnationerna var ursprungligen sammanslutningar av studenter från samma hemtrakt, och är därför döpta efter respektive landskap, ort eller region. I dag kan du välja att vara med i vilken nation du vill – oberoende av var du kommer ifrån. Nationerna står för mycket av det som du kan ägna dig åt vid sidan av dina studier, exempelvis klubbar, pubar, caféer, fester, baler och en uppsjö av olika kultur- och fritidsaktiviteter. Nationerna drivs nästan uteslutande av studenterna vid Lunds universitet.

 

Blekingska Nationen

Blekingska nationen är den enda nation som är belägen på Väster, precis vid studentboendeområdet Vildanden. Nationen är en av de mindre i Lund vilket gör det lättare att som ny student snabbt komma in i den förträffliga gemenskapen

Måsvägen 11, 227 33 Lund | Tel. 046-211 30 82 | E-post expen@blekingska.se | Mån-Fre 10-13 | Fre 17-19