Studentlund.se

Kallelse till nationsmöte

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE        

Tid:              Torsdagen den 5 februari klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                 

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Val av mötessekreterare

§ 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

Utlysning av poster

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för fyllnadsval VT 2015-HT 2015 

Senior 2 terminer
Senior 2 terminer
Senior 1 termin
AFÖS-representant 2 terminer
Onsdagspuben 1 termin
Onsdagspuben 1 termin
Onsdagspubseventsarrangör 1 termin
Hovmästare 1 termin
Herulens Härold 2 terminer
Herulens Härold 1 termin
Radio Blekingska 2 terminer
PR-tjänsteman 1 termin
Körtjänsteman 1 termin
Popcorntjänsteman 1 termin

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider. Nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista nomineringsdag 21 januari. Vid nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den nominerade. Intervjuer kommer företrädesvis att hållas 24 och 25 januari. Posterna tillsätts på lagtima Nationsmöte den 5 februari.

David Ahlstrand, Valberedningens Ordförande

Sittning @ Blekingska

På Blekingska nationen kan vi erbjuda Lunds absolut bästa sittningar. Köksmästarna är alltid lika taggade på att ge er en gastronomisk resa utöver det vanliga! Passa på att boka inför vårterminen innan det blir fullt! Klicka på "Boka sittning" i menyn ovan för mer information. 

At Blekingska we offer you Lunds absolute best sittings. Our Chefs are always ready to give you an extraordinary gastronomic trip! Don't forget to book for the spring term before the seats are taken! Click "Boka sittning" on the top of the page and scroll down for more information in english.

Julledigt

Blekingska nationen har nu julstängt! Vi hälsar alla välkomna åter den 12:e januari när verksamheten börjar igen.

Blekingska nation is now closed for Christmas! We welcome everyone back the 12th of january when the nation is open again.

 

Välkommen till Blekingska!

Blekingska nationen är den enda nation som är belägen på Väster, precis vid studentboendeområdet Vildanden. Nationen är en av de mindre i Lund vilket gör det lättare att som ny student snabbt komma in i den förträffliga gemenskapen. Blekingska nationen brinner verkligen för musik och vi är mycket stolta över våra klubbar som tydligt visar på den musikprofil vi har haft i knappt 20 år. För närvarande har vi två alternerande fredagsklubbar där noggrant utvalda DJ:s spelar: Indigo, där man kan dansa till ljuva poptoner natten lång, och Heartbeats, där stroboskop och lasrar ackompanjerar blytung electro. För att verkligen ge våra besökare en optimal musikupplevelse arrangerar vi även ett antal livespelningar varje termin. Vår bandbokare anstränger sig maximalt för att hitta en väl avvägd blandning av band som kan ge publiken det lilla extra, och tidigare har bland annat Alphaville, The Ark, The Hives, The Cardigans och Niki & The Dove spelat på vår scen. Medlemmar har självfallet alltid rabatterat inträde till klubbarna och spelningarna!

Vi satsar även mycket på våra mat- och dryckutskott och vår ambition är att de skall tillhöra den absoluta toppen bland Lunds nationer. Exempelvis har vi på våra pubar det största ölsortimentet bland nationerna i Lund, och vi försöker att allt vi tillagar i matväg ska hålla högsta klass, såväl hamburgare som sittningsmat. På Onsdagspuben kan man förutom detta med jämna mellanrum ta del av de pubevenemang som vi anordnar, så som våra populära quiz och retoriktävlingar.

Blekingska har ett antal bostäder till sitt förfogande och för närvarande har vi drygt 100 boende. Aktiva medlemmar har förtur till dessa mycket populära bostäder.

 

Är du ny i Lund, klicka då på knappen "Ny i Lund" ovan!

Förslag till förtroendeposter

 

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande person väljs till kuratelspost, fyllnadsval VT 2015-HT 2015

Notarie, 2 terminer - Louise Heed

 

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs till poster, VT 2015-HT 2015

Senior, 2 terminer - Fredrik Strandin

Hyresgästernas representant, 2015-2017 - Eric Randau

Onsdagspuben, 2 terminer - Jenny Nilsson

Onsdagspuben, 2 terminer - Owen Corey 

Sonjas ölcafé, 2 terminer - Eric Randau

Novischtjänsteman, 2 terminer - Matilda Wennberg

Hovmästare, 2 terminer - Rebecca Mattsoff

Klubbmästare Indigo, 2 terminer - Alma Rikner

Klubbmästare Indigo, 2 terminer - Joseph Goss

Klubbmästare Heartbeats, 2 terminer - Elin Annertorp

Barchef, 2 terminer - Linnea Härder

Kallelse till Nationsmöte

 

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE        

Tid:              Torsdagen den 11 december klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                 

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Val av mötessekreterare

§ 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

§ 7. Föregående mötesprotokoll                                                                            

§ 8. Ekonomisk rapport

§ 9. Fastställande av terminsavgift VT2015

§ 10. Fastställande av budget VT2015
Budgetförslaget är anslaget utanför expeditionen. Ändringsförslag lämnas senast fyra dagar innan nationsmötet till qurator som anslår förslaget på nationens anslagstavla utanför expeditionen.

§ 11. Val av förtroendeposter för perioden VT2015-HT2015
Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall           
anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

Utlysning av valberedningsposter

 

Utlysning av valberedningsposter

 

Blekingska nationen utlyser följande poster VT 2015-HT 2015

Valberedare                         2 terminer

Valberedare                         2 terminer

Valberedare                         2 terminer

 

§ 17. Valberedning

Nationens valberedning består av fem valda ledamöter. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen upprättar förslag till samtliga val utom val av inspektor, proinspektor, hedersledamot, husförman, ledamot i Stiftelsen Herulero och valberedning. Nationsmedlem äger inlämna förslag på kandidater till nationsposter till valberedningen och denna skall under sitt förberedande arbete adjungera och höra lämpliga personer. Förslag till valberedningsledamöter lämnas till kurator senast fyra dagar innan nationsmötet. Ledamöter i valberedningen ska ha god insyn i nationens aktuella verksamhet. 

Nomineringar skickas till Qurator (q@blekingska.sesenast söndagen den 7 december. Nomineringar uppläses och posterna tillsätts på lagtima nationsmöte den 11 december. Namn på sökande kommer även att anslås på tavlan utanför expeditionen.

____________________

Julia Borg
Qurator, Blekingska nationen

Utlysning av poster

 

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande kuratelspost för fyllnadsval VT 2015-HT 2015

 

Notarie 2 terminer

 

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för VT 2015-HT 2015

 

Senior, 2 terminer

Senior, 2 terminer

Senior, 2 terminer

Senior, 2 terminer

AFÖS-representant, 2 terminer

Hyresgästernas representant, 2015-2017

Onsdagspuben, 2 terminer

Onsdagspuben, 2 terminer

Onsdagspuben, 2 terminer

Sonjas ölcafé, 2 terminer

Novischtjänsteman, 2 terminer

Köksmästare, 2 terminer

Köksmästare, 2 terminer

Nu är det möjligt att repa på Blekingska!

 

Blekingska nationen erbjuder nu band i Lund att repa i nationens lokaler under följande tider:

måndagar 11-13

onsdagar 11-13

Kostnad: 100 kr per tillfälle.

 

Intresserad?

Maila till q@blekingska.se

 

Sidor

Måsvägen 11, 227 33 Lund | Tel. 046-211 30 82 | E-post expen@blekingska.se | Mån-Fre 10-13 | Fre 17-19