Studentlund.se

Förslag till poster

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs till poster, HT 2015-VT 2016

Senior, 2 terminer - Jimmy Sok

Jimmy är 26 år, är för närvarande senior på nationen och har tidigare bland annat varit nationens Qurator. Jimmy har i och med sina nationsuppdrag god insikt och insyn i nationen, och har bra idéer och visioner om hur han anser att seniors skall arbeta och var fokus skall ligga. Jimmy framhäver i intervjun vikten av att som senior fokusera på nationens långsiktiga arbete, något som han anser sig väl insatt i i och med sin nationserfarenhet. Valberedningen tror att Jimmy med sin rutin och kompetens kommer att göra ett fortsatt gediget arbete som senior.

Senior, 2 terminer - Julia Borg

Julia är 24 år gammal och sitter just nu som Qurator för Blekingska nationen. Julia har tidigare varit tjänsteman för Cafe Cake or Death och suttit som barchef på nationen. Julia framhäver att hon som senior vill fortsätta sitt engagemang i nationen och hjälpa Blekingska till en ljusare framtid. Valberedningen anser att Julia kommer att utföra ett utmärkt arbete i seniors med den kompetens och erfarenhet som hon besitter.

Senior, 2 terminer - Jakob Lundgren

Kallelse till nationsmöte

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE    

Stängt under Siste april och 1 maj.

Expeditionen är stängd imorgon torsdag på grund av siste april. 
1 maj har vi inga verksamheter och expeditionen håller även den stängt.

Stipendier

Nationsstipendier (VT15)

Ansökan lämnas till Notarien senast 30 april. Ansökningshandlingar hämtas på nationen under expeditionstid.

 

Wilhelm Lundbergs stipendiefond                                               (470) kr

Utdelas till minne av framlidne medlemmen av Blekingska Nationen, Erik Wilhelm Lundberg, till sökande som företrädesvis studerar humanistiska ämnen.

Kammarherre Swartlings fond                                               (1359) kr

Utdelas till minne av nationens 250-årsjubileum till förtjänt, behövande och begåvad medlem.

 

Tre företags stipendiefond                                                            (1937) kr

Skänkt av Halda AB i Svängsta, AB Liljedals läderfabrik i Sölvesborg samt AB Skånska Banken. Utdelas till förtjänt, behövande och begåvad medlem.
 

Advokat Gösta Heilborns stipendiefond                                      (8002) kr

Utdelas till minne av framlidne hedersledamoten av Blekingska Nationen advokat Gösta Heilborn. Utdelas till juriststuderande.
 

Teologstipendiet                                                                            (1141) kr

Utdelas till teologistuderande.

 

Kommendör Björn Holmgrens stipendiefond                             (1211) kr

Utdelas till minne av hedersledamoten kommendör Björn Holmgren – ”Lunds, Floras och Blekinges vän”. Utdelas för bedrivande av forskning i floristik och växtgeografi.

 

Utlysning av poster

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för HT 2015-VT 2016

 

Senior                                                                              2 terminer

 

Senior                                                                              2 terminer

 

Senior                                                                              2 terminer

 

AFÖS-representant                                                          2 terminer

 

AFÖS-suppleant                                                              2 terminer

 

AFÖS-suppleant                                                              2 terminer

 

Onsdagspuben                                                                2 terminer

 

Onsdagspuben                                                                2 terminer

 

Onsdagspuben                                                                2 terminer

 

Onsdagspubseventarrangör                                              2 terminer

 

Sonjas ölcafé                                                                    2 terminer

 

Novischtjänsteman                                                           2 terminer

 

Köksmästare                                                                    2 terminer

 

Hovmästare                                                                     2 terminer

 

Festmästare                                                                      1 termin

 

Festmästare                                                                      1 termin

 

Herulens Härold                                                               2 terminer

 

Radio Blekingska                                                              2 terminer

Kallelse till nationsmöte

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE          

Tid:               Torsdagen den 9 april klockan 19.00(..)
Plats:             Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Fastställande av terminsavgift för HT2015

§ 10.     Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2015-HT2015                                  

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.    Val till kuratelsposter för perioden HT2015-VT2016                                                        

Förslag till förtroendeposter

 

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs till kuratelsposter,  HT 2015-VT 2016

Qurator, 2 terminer                                                        Helene Andersson

Källarmästare, 2 terminer                                               Lehman Benson

 

 

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer väljs till poster, fyllnadsval VT 2015-HT 2015 

AFÖS-representant, 2 terminer                                       Eric Randau

Onsdagspuben, 1 termin                                                Fanny Stewenhag

Tandemstafetten 2015

Blekingska kan åter igen stolt presentera:

Tandemstafetten 2015!


Mellan den 8-9 maj kommer Blekingska åka buss upp till Göteborg - bussen kommer vara proppfull av Blekingskas peppiga tandemdeltagare! Vi kommer göra resan tillsammans med flera hundra andra Lundastudenter och under resan utlovas det sång, disco och sist men inte minst: på hemvägen blir det TANDEMCYKLING!

Undefined

Stängt för påsk

Idag är vår expedition stängd. På måndag har vi öppet precis som vanligt igen. Ha en riktigt trevlig påsk så ses vi nästa vecka!

Our expedition is closed today. On monday we're open again with our regular opening hours. We wish you a happy Easter!

Sidor

Måsvägen 11, 227 33 Lund | Tel. 046-211 30 82 | E-post expen@blekingska.se | Mån-Fre 10-13 | Fre 17-19