Blekingska Nationens Årskrönika 2005

Ännu ett år har passerat i Blekingska Nationens historia. Liksom nationen är vi alla äldre och många fina minnen rikare. Att kort sammanfatta de viktigaste händelserna under ett sådant år av förändring och aktivitet som passerat sedan Höstblotet 2004 är inget som några studier kan förbereda inför. Så mycket har hänt. Så många har vart engagerade. Så mycket glädje har spridits.

Inledningsvis kan man konstratera att ombyggnationen av nationshuset äntligen har blivit färdig. Efter mycket om och men är nu lokalerna i ett närapå fantastiskt skick. Värt att nämna är även puben i källaren och expeditionen under sommar och hösten 2005 har fått sig en rejäl översyn. Man kan gissa att diskussionen om huruvida expeditionens nya schackrutemönstrade golv är en flipp eller flopp kommer att pågå under en lång tid framöver.

Även detta år har herulerna visat på vilka atletiskt sällskap de utgör. Även om tandemstaffeten inte var en dans på rosor utförde nationens trampare stordåd. På såväl lilla som stora bergshackan placerade sig nationen på prispallen. Entusiasmen på läktarplats var det heller inget fel på, uppslutningen medförde att nationen fick hyra en större buss för att få plats med alla ganska snart heshalsade heruler. 

Att heruler, såväl efter trampande som festande, måste äta är ett känt faktum. Under året har det emellertid ätits som sällan förr. Nations alla utskott som ägnar sig åt matlagnings ädla konst har under det gångna året kunnat se heruler och gäster flockas kring grytorna. Blekingska Nationen är sannerligen en gemenskap som kan njuta av kokkonsten båda aspekter.

Även ur musikalisk synvinkel har nationen haft ett trevligt år. Många band, så som till exempel Trembling Blue Stars och Efterklang, har gästat nationen och spritt glädje under fredagskvällarna. För att till fullo leva upp till rollen som ledande musiknationen, med en nästan oändlig mängd fantastiska uppträdanden i bagaget och med en musikalisk pondus som får Robert Wells att gråta av avundssjuka, har Blekingska Nationen dessutom äntligen införskaffat en egen ljudanläggning.

Under året som gått har nationen firat flera jubilarer. Vår vännation har gratulerats till sitt 200-årsjubileum medan Inspektor Pehr H Enckell och hedersinspektor Jan Öjwind Swahn firats på 65- respektive 80-årsdagen.

Sammanfattningsvis kan man kosntratera att det gångna året har varit ett händelserikt sådan. Samtidigt som många fina tradtioner bibegållits har många förändringar till det bättre genomförts. En förening av gammalt och nytt har gjort vår kära Nation ännu ett snäpp trevligare, precis som detta Höstblot kommer att göra.

Skål!

Christian Hedenstierna, Arkivarie