Gudrunkören är ett samarbete med Kalmar nation och Wermlands nation och repar i källaren på Wermlands tisdagar kl. 19:00 till 21:30. Repet är öppet för alla och fika ingår.

Kören är en blandad kör om cirka 40 personer och sjunger, bland annat, på baler och novischsittningar men har också egna konserter och samarbeten med andra körer.