Krönikan om årskrönikorna - en metakrönika

Årskrönikan! Denna fantastiska och helt sanningsenliga uppteckning av viktigare händelser i och på och omkring Blekingska nationen i Lund. Årskrönikan, som alltid framställs om hösten, lagom att publiceras i bordshäftet till nationens bal, Höstblotet. Dessa skrifter av minst samma dignitet och vikt som Annales Lundensis, har allt för länge legat begravna under ett berg av bokföringspärmar jämte andra artefakter som uppstoppade rådjur, stridsyxor och öl från jubileumsbalen 1997. Vår förhoppning är att under denna rubrik kunna publicera och synliggöra dessa, med högst antikvariskt värde, krönikor. Ety när läste du en årskrönika på balen senast? Nej, jag tänkte väl det, du hade väl fullt upp med att snapsa ikapp med bordsdamen/herren för att ägna dig åt kulturell och historisk bildning. Här är dock din chans att ta igen det du missat! Och det vill du väl? Du vill väl inte vara en obildad människa? Låt dig väl smaka!

- Annalium Scriptor Natio Blechingiae