CONTACT INFORMATION


 

BLEKINGSKA NATIONEN

Måsvägen 11
227 33 Lund

Phone
046-211 30 82

E-mail
expen@blekingska.se

Facebook
Blekingska Nationen

Opening hours of Exp
Mon-Thu 11-13
Fri 11-13, 17-19

Bankgiro: 145-1889
Swish: 123 00 69 419
Org. nr: 262000-0907
For general questions: expen@blekingska.se
For renting the nations public spaces: uthyrning@blekingska.se
For questions regarding the webpage: notarie@blekingska.se


 

Kuratel

Qurator - q@blekingska.se - Tove Böckman
Proqurator - pq@blekingska.se - Melina Pettersson
Källarmästare - km@blekingska.se - Temporarily Vacant
Proqurator Social - pqs@blekingska.se - Julia Martiskainen
Notarie - notarie@blekingska.se - Axel Emilsson
The whole kuratel - kuratelet@blekingska.se

Inspektoriat

Inspektor - inspektor@blekingska.se - Professor Jonas Åkeson
Proinspektor - proinspektor@blekingska.se - Anna Svensson Melin

Organisation

AFÖS - q@blekingska.se
Ball - bal@blekingska.se
Band booker - bandbokare@blekingska.se
Barbaren@blekingska.se
Brunch - brunch@blekingska.se
Photofoto@blekingska.se
Herulens Hæroldhh@blekingska.se
Housing foremanbostad@blekingska.se
Tenants representative - hyresrep@blekingska.se
Sportidrott@blekingska.se
International secretary - international@blekingska.se
Clubklubb@blekingska.se
Choirkoren@blekingska.se
Enviromentmiljo@blekingska.se
Novischnovisch@blekingska.se
Wednesday Pubpub@blekingska.se
PR pr@blekingska.se
Seniorskollegietseniors@blekingska.se
Sexmästeriet - 6m@blekingska.se
Sonjas Ölcafésonjas@blekingska.se
Tandemamiraler - tandem@blekingska.se
Teknik - teknik@blekingska.se
Election Comitteevalberedningen@blekingska.se
Club Guard - vakt@blekingska.se