Blekingska Nationens valberedning utlyser poster

Vår valberedning har nu utlyst posterna som ska tillsättas på nästa nationsmöte 7/11! Vill du komma in i vår nationsgemenskap, vill du lära dig nya skills och få driva kul events som klubbar och pubbar - nominera dig själv eller någon du tror skulle passa perfekt hos oss här!!

Our election committé has now announced the posts that will be appointed to on the next nation meeting 7/11! If you want to join our camaraderie, learn now skills and run fun events like clubs and pubs - apply yourself or nominate someone you think would be perfect on a post here!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhC2rU-Ck67FhrKnCcwTCk0F4stHRt6JYz0cQEu5g_RvCY2A/viewform?usp=sf_link

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: URTIMA NATIONSMÖTE

Tid:               Lördag 5 oktober klockan 14.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista

§ 1.        Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                              

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Val till fyllnadsval förtroendeposter för perioden HT2019

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10.    Val till fyllnadsval förtroendeposter för perioden HT2019-VT2020

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.    Fyllnadsval till valberedning för perioden HT2019-VT2020

§ 12.    Övriga frågor

§ 13.    Meddelanden

§ 14.    Mötet avslutas

Tove Böckman, Qurator

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: LAGTIMA NATIONSMÖTE (OBS! MÖTE INSTÄLLT!)

Tid:               Torsdag 26 september klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista

§ 1.        Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                              

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Val till fyllnadsval förtroendeposter för perioden HT2019

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10.    Val till fyllnadsval förtroendeposter för perioden HT2019-VT2020

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.    Fyllnadsval till valberedning för perioden HT2019-VT2020

§ 12.    Övriga frågor

§ 13.    Meddelanden

§ 14.    Mötet avslutas

Tove Böckman, Qurator

Blekingska Nationen utlyser Hilda Johanssons Resestipendium

Hilda Johanssons resestipendium

Hilda Johanssons resestipendium avser studier i England eller Frankrike och skall delas ut till en eller flera studerande oberoende av fakultetstillhörighet, som är inskrivna i nationen och fortfarande studerar vid Lunds universitet.

Ansökan skall kompletteras med en kostnadsspecifikation som fylls i på en för detta särskilt avsedd blankett.

Ansökningsperiod är mellan 15 september och 30 september.

Blekingska nationens valberedning nominerar

Blekingska nationens valberedning nominerar följande

till nationsmötet den 26e september 2019.

 

Förslag för fyllnadsval på 1 termin gäller mandat som löper från valdagen till 31 december 2019. Fyllnadsval på 2 terminer gäller mandat som löper från valdagen till 30 juni 2020.

Fyllnadsval

 

Thobias Bergström, Senior, 2 terminer

Thobias är en 30 årig kreativ snubbe från Stockholm vars Blekingska-karriär påbörjades 2013 då han gick på som fotoförman, tätt följt av PR-tjänsteman, festmästare och därefter notarie. Styrelseerfarenhet är intet heller något Thobias saknar då han både suttit i styrelsen på HTS och som senior på nationen. Thobias är sen två år tillbaka front-end utvecklare vid ett företag nära LTH men söker sig tillbaka till sin nation, och arbetet som senior, då både han tror att han fortfarande har mycket att bidra med. Kunskapen och erfarenheterna samt utifrån perspektivet som han förvärvat sig under sina år som yrkesverksam är något han tror kommer gynna nationens utveckling. Vi i valberedningen tror att Thobias kommer göra ett utmärkt jobb i seniors - både som mentor till utskotten, i sin kommunikation med tjänstemännen och som del av ett arbetsutskott. Valberedningen ser fram emot att se mer av Thobias på nationen igen.

 

Karin Jonsson, Pubtjänsteman, 2 terminer

Karin är ett välkänt ansikte för många på nationen, hon har under sin termin som aktiv arbetat i flera olika utskott och varit flitigt engagerad framförallt inom matutskotten på nationen. Karin är väl införstådd med de uppdrag som följer med positionen som pubtjänsteman och känner sig trygg i att både leta jobbare samt handleda dem i diverse uppgifter. Karin ser sig själv som välplanerad och strukturerad, något som valberedningen värderar högt. Karin har även tidigare erfarenheter av ideellt arbete utanför studentlivet och känner sig således trygg med att kunna balansera både skola och arbete för nationen. Valberedningen ser mycket fram emot att besöka puben under Karins logi.

 

David Björtén-Johansson, Ölcafétjänsteman, 2 terminer

David har under sin tid i Lund visat stort intresse för Blekingska Nationens verksamhet, där han bland annat arbetat på Sonjas ölcafé, pub, klubb samt sittning. David söker positionen som ölcafétjänsteman eftersom han vill ta steget längre och bli en del av tjänstemannakåren. David har ett stort ölintresse som han tror kommer ligga han väl till lags i egenskap av ölcafétjänsteman. David säger sig ha lätt att delegera och förklara arbetsuppgifter för sina jobbare och tror att han kommer kunna styra ölcafét väl. David är väl införstådd med vilka uppgifter som tillkommer tjänstemannauppdraget och är redo att lägga ner det jobb som krävs. Valberedningen tror att David kommer göra ett strålande jobb som ölcafétjänsteman och ser fram emot att smaka hans goda mat!

 

Aodhan Barret, Ölcafétjänsteman, 1 termin

After a short break to focus on his master thesis in geology Aodhan is back in the game and ready to take on Sonjas ölcafé. Aodhan has been active at the nation for two years and during that time he has taken on the part of bar-tjänsteman, which he did splendidly. Aodhan wants to focus on creating a nice atmosphere and sense of community amongst his workers during friday evenings. The election committee trusts that Aodhan will be able to handle his workers, have an overlook over the whole operation and be a truly effective and fun Sonjas-tjänsteman.

 

Linus Fröberg, Trivseltjänsteman, 2 terminer

Linus är en glad 22-åring som har varit medlem i nationen under två terminers tid, där han bland annat hunnit jobba både på balen, Sonjas samt i hovmästeriet. Linus är väl införstådd med vad ett tjänstemannauppdrag innebär och lockas av möjligheten som trivselutskottet innebär. Att få använda sina organisatoriska förmågor och sin stora fantasi till att skapa en roligare och trevligare tillvaro för nationens medlemmar och tjänstemän är något som Linus ser fram emot. Under intervjun kom Linus med flera spännande idéer på hur utskottets aktiviteter skulle kunna utvidgas ännu mer. Han ser väldigt mycket fram emot att få sätta dessa idéer i verket och att få jobba nära med trivseltjänsteman Lowe. Vi i valberedningen ser fram emot mysiga filmkvällar i framtiden med Linus vid rodret!

 

Isik Atay, PR-tjänsteman, 2 terminer

Isik Atay is currently studying his second year on his masters in archaeology. Besides school and friends, Isik has a broad interest in photography which has already been very helpful for the nation.  Since he became a member of Blekingska, Isik has been documenting several events, such as tandem and the stickling exchange. His interest in taking photos and “freezing memories” are some of the main reasons Isik has been interested in becoming a PR-tjästeman. Isik has also been working at different committees, which has given him insights into how the nation works. This has made him more interested to join a committee and further help the nation. Isik lives also at Blekingska, which he means is a benefit to help the other committees. Besides his interest in photography and documenting events, Isik is enthusiastic to further learn other graphic programs which would develop his skills in photo-editing. The election-committee see Isik as a competent and perfect candidate for the role as a PR-tjänsteman with his photographic skills and his willingness to be a part of the nation.

 

 

Michelle Dzgoeva, DJ-tjänsteman, 2 terminer

Musikintresserade Michelle Dzgoeva har precis påbörjat sin första termin på logopedprogrammet i Lund. Hon har tidigare läst statsvetenskap och har redan vid ett flertal tillfällen arbetat på Blekingskas olika mat-utskott. I kombination med sitt musikintresse blev posten som DJ-tjänsteman ett självklart val för att ytterligare engagera sig i nationslivet. Förutom att Michelle spelar i det skånska indiebandet No suits in Miami, har hon tidigare erfarenhet av att både spela och DJ:a vid olika scener och dansgolv. Hennes musiksmak går i tydlig linje med Blekingskas musikprofil, vilket gör oss i Valberedningen väldigt säkra på vår nominering av Michelle. Förutom att faktisk spela bra och dansvänlig indiepop, understryker Michelle  vikten av att anpassa musiken till klubbens dansande besökare. För att på bästa sätt lösa stressiga situationer som när många besökare vill be om valfri låt till exempel, prioriteras alltid klubbens och besökarnas bästa. Vi i valberedningen anser att Michelle är ett klockrent val som DJ-tjänsteman och ser gärna henne bakom dj-båset under våra kommande klubbkvällar!

 

 Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer får fortsatt förtroende HT19 - VT20

 Elsa Sjöblad, Vaktchef, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

 

Senior, 2 terminer

Barchef, 2 terminer

Pubmästare, 2 terminer

Ölcafétjänsteman, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer

Fanbärare, 2 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Revisor, 2 terminer

Källarmästare, 1 termin

Novischtjänsteman, 2 terminer

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: URTIMA NATIONSMÖTE   

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

URTIMA NATIONSMÖTE                                                      

Tid:               Tisdag 4 juni klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista – uppdaterad                                                      

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Val till hedersledamöter

Till hedersledamot kan Nationen efter yttrande från seniorskollegiet kalla utmärkt och förtjänt person.

§ 9.       Övriga frågor

§ 10.   Meddelanden

§ 11.   Mötet avslutas


______________________

Emelie Staffas, Qurator

 

Lagtima nationsmöte 9 maj - uppdaterad föredragningslista

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               Torsdag 9 maj klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista – uppdaterad                                                      

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Budget HT2019

§ 10.   Medlemsavgift HT2019

§ 11.   Fyllnadsval till valberedning för perioden HT2019

§ 12.   Val till valberedning för perioden HT2019-VT2020

§ 13.   Val till fyllnadsval förtroendeposter för perioden HT2019

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 14.   Val till fyllnadsval kuratelsposter för perioden HT2019-VT2020

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 15.   Övriga frågor

§ 16.   Meddelanden

§ 17.  


______________________

Emelie Staffas, Qurator

 

Mötet avslutas

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: LAGTIMA NATIONSMÖTE     

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               Torsdag 9 maj klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Val till valberedning för perioden HT2019-VT2020

§ 10.   Val till fyllnadsval förtroendeposter för perioden HT2019

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.   Val till fyllnadsval kuratelsposter för perioden HT2019-VT2020

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12.   Övriga frågor

§ 13.   Meddelanden

§ 14.   Mötet avslutas


______________________

Emelie Staffas, Qurator

 

Blekingska Nationen utlyser terminens stipendium Vårterminen 2019

Ansökningsperiod: 15 april - 30 april

Kontaktperson: Axel Emilsson, notarie@blekingska.se

Ansökningsblankett hämtas på expeditionen under ordinarie öppettider.

Wilhelm Lundbergs stipendiefond 377 kr

Utdelas till minne av framlidne medlemmen av Blekingska Nationen, Erik Wilhelm Lundberg, till sökande som företrädesvis studerar humanistiska ämnen.

Advokat Gösta Heilborns stipendiefond 6 040 kr

Utdelas till minne av framlidne hedersledamoten av Blekingska Nationen advokat Gösta Heilborn. Utdelas till juriststuderande.

Blodsfränders stipendium

Utdelas till nationsmedlem som äger en kroppshydda värdig att besmyckas med Snerikes Stora vapen.

Kommendör Björn Holmgrens stipendiefond 813 kr

Utdelas till minne av hedersledamoten kommendör Björn Holmgren – ”Lunds, Floras och Blekinges vän”. Utdelas för bedrivande av forskning i floristik och växtgeografi.

Hilda Johanssons resestipendium

Avser studier i England eller Frankrike.

Teologstipendiet 801 kr

Utdelas till teologistuderande.

Fond för hembygdsstipendier 407 kr

Utdelas till minne av nationens 250-års jubileum till välförtjänt och behövande medlem.

Vivean Linnea Johanssons stip. 323 kr

Utdelas till sökande som kommer från Asarum och är medlem av Blekingska Nationen.

Det konsoliderade stipendiet 6314 kr

Fürst-Weibullska stipendiefonden

Kammarherre Swartlings fond

Tre företags stipendiefond

Löfstedtska stipendiefonden

Utdelas till minne av framlidne professorn Martin Weibull och framlidne Inspektorn professorn C. M Furst, nationens 250-årsjubileum, skänkt av Halda AB i Svängsta, AB Liljedals läderfabrik i Sölvesborg samt AB Skånska Banken och utdelas för att hedra framlidne Inspektorn professor Einar Löfstedt.

Utdelas till flitig, förtjänt, begåvad, behövande och sedesam medlem.