BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: URTIMA NATIONSMÖTE   

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

URTIMA NATIONSMÖTE                                                      

Tid:               Tisdag 4 juni klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista – uppdaterad                                                      

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Val till hedersledamöter

Till hedersledamot kan Nationen efter yttrande från seniorskollegiet kalla utmärkt och förtjänt person.

§ 9.       Övriga frågor

§ 10.   Meddelanden

§ 11.   Mötet avslutas


______________________

Emelie Staffas, Qurator

 

Lagtima nationsmöte 9 maj - uppdaterad föredragningslista

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               Torsdag 9 maj klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista – uppdaterad                                                      

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Budget HT2019

§ 10.   Medlemsavgift HT2019

§ 11.   Fyllnadsval till valberedning för perioden HT2019

§ 12.   Val till valberedning för perioden HT2019-VT2020

§ 13.   Val till fyllnadsval förtroendeposter för perioden HT2019

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 14.   Val till fyllnadsval kuratelsposter för perioden HT2019-VT2020

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 15.   Övriga frågor

§ 16.   Meddelanden

§ 17.  


______________________

Emelie Staffas, Qurator

 

Mötet avslutas

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: LAGTIMA NATIONSMÖTE     

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE                                                   

Tid:               Torsdag 9 maj klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista                                                                                

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Ekonomisk rapport

§ 9.       Val till valberedning för perioden HT2019-VT2020

§ 10.   Val till fyllnadsval förtroendeposter för perioden HT2019

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11.   Val till fyllnadsval kuratelsposter för perioden HT2019-VT2020

      Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall  
      anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12.   Övriga frågor

§ 13.   Meddelanden

§ 14.   Mötet avslutas


______________________

Emelie Staffas, Qurator

 

Blekingska Nationen utlyser terminens stipendium Vårterminen 2019

Ansökningsperiod: 15 april - 30 april

Kontaktperson: Axel Emilsson, notarie@blekingska.se

Ansökningsblankett hämtas på expeditionen under ordinarie öppettider.

Wilhelm Lundbergs stipendiefond 377 kr

Utdelas till minne av framlidne medlemmen av Blekingska Nationen, Erik Wilhelm Lundberg, till sökande som företrädesvis studerar humanistiska ämnen.

Advokat Gösta Heilborns stipendiefond 6 040 kr

Utdelas till minne av framlidne hedersledamoten av Blekingska Nationen advokat Gösta Heilborn. Utdelas till juriststuderande.

Blodsfränders stipendium

Utdelas till nationsmedlem som äger en kroppshydda värdig att besmyckas med Snerikes Stora vapen.

Kommendör Björn Holmgrens stipendiefond 813 kr

Utdelas till minne av hedersledamoten kommendör Björn Holmgren – ”Lunds, Floras och Blekinges vän”. Utdelas för bedrivande av forskning i floristik och växtgeografi.

Hilda Johanssons resestipendium

Avser studier i England eller Frankrike.

Teologstipendiet 801 kr

Utdelas till teologistuderande.

Fond för hembygdsstipendier 407 kr

Utdelas till minne av nationens 250-års jubileum till välförtjänt och behövande medlem.

Vivean Linnea Johanssons stip. 323 kr

Utdelas till sökande som kommer från Asarum och är medlem av Blekingska Nationen.

Det konsoliderade stipendiet 6314 kr

Fürst-Weibullska stipendiefonden

Kammarherre Swartlings fond

Tre företags stipendiefond

Löfstedtska stipendiefonden

Utdelas till minne av framlidne professorn Martin Weibull och framlidne Inspektorn professorn C. M Furst, nationens 250-årsjubileum, skänkt av Halda AB i Svängsta, AB Liljedals läderfabrik i Sölvesborg samt AB Skånska Banken och utdelas för att hedra framlidne Inspektorn professor Einar Löfstedt.

Utdelas till flitig, förtjänt, begåvad, behövande och sedesam medlem.

Blekingska Nationen utlyser Hilda Johanssons Resestipendium

Hilda Johanssons resestipendium

Hilda Johanssons resestipendium avser studier i England eller Frankrike och skall delas ut till en eller flera studerande oberoende av fakultetstillhörighet, som är inskrivna i nationen och fortfarande studerar vid Lunds universitet.

Ansökan skall kompletteras med en kostnadsspecifikation som fylls i på en för detta särskilt avsedd blankett.

Ansökningsperiod är mellan 15 april och 30 april.

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: LAGTIMA NATIONSMÖTE

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE

Tid: Torsdag 11 april klockan 19.00(..) Plats: Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Val av mötessekreterare

§ 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

§ 7. Föregående mötesprotokoll

§ 8. Ekonomisk rapport

§ 9. Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2019

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10. Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2019-HT2019

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11. Val till förtroendeposter för perioden HT2019

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12. Val till förtroendeposter för perioden HT2019-VT2020

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 13. Val till kuratelsposter för perioden HT2019-VT2020

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 14. Övriga frågor

§ 15. Meddelanden

§ 16. Mötet avslutas

I nationens tjänst,

Emelie Staffas, Qurator