Blekingska nationens hedersledamöter

Levande

·         Adler–Karlsson, Gunnar (1994) – Direktör f. Institutet f. Internationell samhällsfilosofi

·         Andersén, Bertil (2007) – Grundade Gerdahallen

·         Andersén, Kerstin (2007) – Grundade Gerdahallen

·         Andersson, Sune (2007) – Styrelseledamot i Stiftelsen Herulero

·         Andnor Bylund, Berit (2013) – Landshövding i Blekinge län

·         Backhamre, Ingvar (2018) – Svensk–Amerikan, Donator till Blekingska nationen

·         Backhamre, Katarina (2018) 

·         Blomqvist, Jerker (1988) – Professor i grekiska

·         Carlsson, Bruno (1982)

·         Engdahl, Horace (1999) – Ständig sekreterare i Svenska Akademien 1999–2009

·         Eriksson, Per (2009) – Professor em i signalbehandling, Rector Magnificus vid Lunds universitet 2009– 2014

·         Fernström–Edholm,Elisabeth (1994)

·         Jahreborg, Nils (1985) – Q em., Professor i straffrätt

·         Knutson, Mats (2017) 

·         Lönnqvist, Ulf (1985) – Landshövding i Blekinge Län 1992–2001

·         Malm, Lars (2011)      – Sexmästare em., Prof . Em 

·         Mazetti, Katarina (2003) – PQ em., Författare

·         Ohlsson, Curt G (1989) – SE–bankens Styrelseordf.

·         Persson, Anders (2005) – Mångårig vaktmästare Herulero

·         Ragnar, Per (1970) – Skådespelare, Regissör, Författare

·         Sjöberg, Anders (2010) – Q em., Proinspektor 2003–2009, Qurator em

·         Storck, Bert–Inge (2012) – Styrelseledamot i Stiftelsen Herulero

·         Ståhl, Kenny (1992) – Docent i oorganisk kemi

·         Swahn, Sig–Brit (1995) – Professor i romanska språk

·         Torekull, Bertil (1990) – Chefredaktör för Svenska Dagbladet 1989–1991

·         Wachtmeister, Hans (1995) – Greve, Kommendörkapten

·         Wahlberg, Gustaf (1984) – Q em., Advokat, Styrelseledamot för Stiftelsen Herulero

·         Årmann, Kerstin (2014) – Tidningschef för Blekinge Läns Tidning

                                                                             

Avlidna

·         Abrahamsson, Tord                                        

·         Andersson, Ture (1963) – Landshövding i Blekinge län 1961–1973

·         Enckell, Pehr H (2010) – Q em., Inspektor vid Blekingska nationen.

·         Gabrielson, Bengt (1984) – Direktör för Sparbanken i Karlshamn 1974–1993

·         Gunther, Ernst (1995) – Skådespelare, regissör

·         Gustafsson, Hans (1984) – Riksdagsledamot

·         Hansson, Nils (1985) — Rektor vid Chapmanskolan i Karlskrona, Styrelseledamot för Stiftelsen Herulero

·         Hansson, Karin (1990) – Professor i engelska, litterär inriktning

·         Karleflo, Gösta           

·         Lundquist, Lennart (2007) – Professor em, Statsvetenskap

·         Nilsson, Berndt R (1989) – Q em., Edil på Akademiska Föreningen

·         Nilsson, Stig (1988) – Lektor vid Chapmanskolan i Karlskrona, Forskare i nordiska språk

·         Nolin, Stig (1998) – Konstnär

·         Nolin, Gunilla (1998)

·         Odén–Dunér, Birgitta – Första kvinnliga professor och inspektor

·         Odhnoff, Camilla (1983) – Landshövding i Blekinge län 1974–1992

·         Salje, Sven–Edvin (1970) – Författare

·         Sergel, Gunilla (2003)                  

·         Sjöström, Alf (1993) – Notarie em.                  

·         Swahn, Jan–Öjvind (1963) – Inspektor vid Blekingska nationen, Docent i etnologi

·         Swahn, Sven–Christer (1995) – Författare

·         Svensson, Allan (1982) – Ordförande i kulturnämnden i Karlskrona, Författare

·         Wirén, Agnes (1988) 

 

Denna lista uppdateras löpande för att fylla i mer information och ännu äldre hedersledamöter från vår långa historia som studentnation i Lund.