Wilhelm Lundbergs stipendiefond

Utdelas till minne av framlidne medlemmen av Blekingska Nationen, Erik Wilhelm Lundberg, till sökande som företrädesvis studerar humanistiska ämnen.

Advokat Gösta Heilborns stipendiefond

Utdelas till minne av framlidne hedersledamoten av Blekingska Nationen advokat Gösta Heilborn. Utdelas till juriststuderande.

Fürst-Weibullska stipendiefonden

Utdelas till minne av framlidne professorn Martin Weibull och framlidne Inspektorn professorn C. M Furst. Utdelas till flitig, begåvad och sedesam medlem.

Blodsfränders stipendium

Utdelas till nationsmedlem som äger en kroppshydda värdig att besmyckas med Snerikes Stora vapen.

Kammarherre Swartlings fond

Utdelas till minne av nationens 250-årsjubileum till förtjänt, behövande och begåvad medlem.

Kommendör Björn Holmgrens stipendiefond

Utdelas till minne av hedersledamoten kommendör Björn Holmgren – ”Lunds, Floras och Blekinges vän”. Utdelas för bedrivande av forskning i floristik och växtgeografi.

Löfstedtska stipendiefonden

Utdelas för att hedra framlidne Inspektorn professor Einar Löfstedt. Utdelas till förtjänt, flitig och begåvad medlem.

Hilda Johanssons resestipendium

Avser studier i England eller Frankrike.

Tre företags stipendiefond

Skänkt av Halda AB i Svängsta, AB Liljedals läderfabrik i Sölvesborg samt AB Skånska Banken. Utdelas till förtjänt, behövande och begåvad medlem.

Teologstipendiet

Utdelas till teologistuderande.

Fond för hembygdsstipendier

Utdelas till minne av nationens 250-års jubileum till välförtjänt och behövande medlem

Vivean Linnea Johanssons stip.

Utdelas till sökande som kommer från Asarum och är medlem av Blekingska Nationen

.