Blekingska Nationens dagliga verksamhet leds av fem personer som tillsammans utgör nationens kuratel.


20160110 - Eken - Footer.png

Qurator
Tove Böckman

Det är Quratorn som leder kuratelets och nationens arbete och har det yttersta ansvaret för det som händer på nationen. Det åligger även Quratorn att representera nationen, sköta den mesta kontakten utåt och föra nationens talan i officiella sammanhang.


20160110 - Eken - Footer.png

Proqurator
Melina Pettersson

Proquratorn är nationens ekonomiansvarige. PQ ansvarar även för redovisning av nationens olika arrangemang och ser till att de olika verksamheterna har växelkassor. PQ arbetar heltid på nationen.


20160110 - Eken - Footer.png

Proqurator Social
Julia Martiskainen

Proqurator Social är nationens personalansvarige och sköter i första hand all den interna kontakten med samtliga tjänstemän och jobbare, och ser till att de gör vad de ska.. PQs jobbar halvtid på nationen.


20160110 - Eken - Footer.png

Källarmästare
Tillfälligt Vakant

Källarmästaren har hand om alla inköp till nationen. Källarmästaren är även lokalansvarig och ser till att tjänstemännen är utbildade i hur man arbetar i köket och i baren. Är det någon man saknar i öl- eller matväg på menyn så är det källarmästaren man kontaktar! Källarmästaren arbetar halvtid på nationen.


20160110 - Eken - Footer.png

Notarie
Axel Emilsson

Notarien har hand om mötesprotokoll, arkivering, PR, stipendiehantering och har även kontakt med nationens samarbetspartners. Notarien är även ansvarig för att hålla nationens hemsida uppdaterad med aktuell information. Notarien arbetar halvtid på nationen.


Förutom kuratelet har Blekingska Nationen ett antal organ och samarbeten som på olika sätt bidrar till att nationen fungerar optimalt. Nedanstående texter berättar mer om dem.


Seniorskollegiet

Seniorskollegiet är nationens styrelse.

I kollegiet sitter Inspektor, Proinspektor, Qurator, Proqurator, Proqurator Social, Källarmästare och Notarie, samt sju av nationsmötet valda ledamöter. Kollegiet arbetar med strategiska frågor och långsiktig planering av nationens verksamhet. Här bereds även frågor inför nationsmötet.

Kollegiet upprättar förslag rörande stipendier varöver kollegiet äger att yttra sig, och fastställer instruktioner för nationens förtroendevalda och utskott. Seniorskollegiet utövar även tillsyn över kuratelets arbete och nationens ekonomi. Kollegiet sammanträder var tredje vecka under terminerna.

Vill man komma i kontakt med seniorskollegiet, nås de via seniors@blekingska.se


Valberedningen

Valberedningen bereder val till förtroendeposter inom nationen.

Är du intresserad av en förtroendepost inom nationen, eller vet någon annan som skulle passa? Håll utkik efter valberedningens utlysningar på hemsidan. Dina nomineringar eller eventuella frågor ska skickas till valberedningen@blekingska.se


AFÖS

AFÖS står för Akademiska föreningens överstyrelse. Blekingska nationen har två mandat i överstyrelsen, som beslutar över Akademiska föreningens verksamhet och ekonomi.