Årskrönika anno 2013

Ärade Heruler,

Nu är vi samlade till tjugohundratretton års höstblot, och ännu ett år har passerat i vår 316 år långa historia. Och det gläder mig att kunna säga att det har varit ett stolt år för Blekingska nationen vid Lunds universitet. Ända sedan år 1697 har vår nation varit en samlingspunkt för kamratskap, gemenskap, dårskap och sång vilket än idag beskriver livet bland herulerna vid Lunds universitet.

Just denna kväll bör man ta ett djupt andetag, luta sig tillbaka, och som herul, känna sig lite extra stolt. Jag tänker då speciellt på ett par ting. För det första har nya studenter vallfärdat till vår ärade nation och vi har ännu en gång tagit emot fler novischer än året innan. Därför har vårt vikingahjärta från den lilla nationen med den stora gemenskapen vuxit sig större än någonsin under de senaste fem åren. Det ska vi vara stolta över.

Den andra saken som jag med lite barnslig förtjusning kan förtälja är att musiken från vår scen har fått hela Lund att tvivellöst veta var festen är. Som sanna vikingar vi är har vi givit oss ut på de stora haven av liveband och DJs för att upptäcka nya delar av indie- och electrogenerna. Några vill kalla det dårskap, men när inte mindre än femton artister, varav flera är välkända som Moneybrother och Timo Räisänen har gästat oss, vågar jag säga att vi tog skeppet i hamn med flaggan i topp, och det ska vi vara stolta över.

Den tredje saken som har präglat en stor del av det gångna året är att vi under året har startat en ny verksamhet på nationen, nämligen ett öppet diskussionsforum som riktar sig till alla studenter vid Lunds universitet. Målet med denna verksamhet är att bryta ny mark och gå i spetsen för en jämnlik debatt i aktuella samhällsfrågor. Kort kan man beskriva det som något nyskapande och unikt bland Lunds samtliga nationer, för att tillgodose de behov som har med kamratskap och inte har med spriten att göra. Vi har startat popcorn. Det ska vi vara stolta över.

Och slutligen har vi med glädjen och sången som vapen korsat land och hav för att fröjdas runt vännernas glada bord hos Södermanlands-Nerikes nation och Smålands nation i Uppsala, Statsvetenskapliga Klubben i Åbo och Åbo Nation i Helsingfors. Utöver de vänner som vi har besökt under året är det är med stor glädje som vi denna afton mottager våra långväga vänner från Smålands nation i Linköping och Club of PEP i York för att fira och sjunga med oss i kväll.

Man kan slutligen konstatera att det har varit ett angenämt år att kalla sig herul och att även de tyngsta dagarna har lättats av kamratskap, gemenskap, dårskap och sång!

Skål!

Paul Birch, Blekingska nationens Notarie 2013.