Nominations out! See you at the nation meeting 5th April 19.00!


Blekingska nationens valberedning nominerar till nationsmötet den 5 april 2018


Förslag för ordinarie val på 2 terminer gäller mandat som löper från 1 juli 2018 till 30 juni 2019.

Förslag för fyllnadsval på 2 terminer gäller mandat som löper från valdagen fram till 31 december 2018. Fyllnadsval på 1 termin gäller mandat som löper från valdagen fram till 30 juni 2018.

Ordinarie val

Emelie Staffas, Qurator, 2 terminer

Snart 25-åriga freds- och konfliktstuderande Emelie Staffas har varit inskriven på nationen sedan HT15. Hon har under denna tiden hunnit med 3 terminer som barchef men tog sedan en paus från nationen för att göra en praktiktermin i Indien. Nu är hon tillbaka och sugen på att ta sig an rollen som Qurator. Emelie har mycket erfarenhet i rollen som ledare då hon bland annat har genomgått en handledarutbildning via McDonalds och betonar vikten av ett starkt, men transparent ledarskap genom hela organisationens struktur. Emelie tror starkt på att en välfungerande kommunikation är centralt för att få tjänstemännen att trivas och ha kul i sin roll.

I sitt quratorskap vill Emelie fokusera på att strukturera upp de delar av nationen hon känner inte fungerar som de ska, till exempel tjänstemannainstruktionerna. Hon betonar vikten av att prioritera nationens nuvarande förutsättningar över en extern utveckling. Med detta vill Emelie lyfta vikten av att göra tjänstemannaskapet mer attraktivt och på så sätt bygga en stabil grund för nationen att utvecklas ifrån. Hon ser seniors som en central och ledande del av detta arbete och ser fram emot att påbörja denna process.

Emelie har tidigare erfarenheter av organisatorisk arbete, bland annat genom UPFs “lecture committee” och det projekt för unga tjejer hon ledde under sin praktik i Indien. Hon ser därmed mycket fram emot att sätta sig in i hur andra organisationer fungerar, däribland Studentlund och samarbetet inom KK. Speciellt roligt tycker Emelie det ska bli att representera nationen och dess värderingar i alla sammanhang, både på möten och fest. Valberedningen känner sig trygga i att lämna över  quratorskapets staffaspinne till Emelie!

Nick Surber, Källarmästare, 2 terminer

Nick is a 26-year old california native who began his career at Blekingska as a worker in the spring of 2014. Since then he has worked for and been in charge of several committees, along with having been the master of security, Sonjas, and DJ-ing.  

As a former scout leader and bartender at weddings Nick has had his fair share of experience with leading different types of people under different circumstances. Nick’s aspirations going into the position of Källarmästare are focused on structure; he wants to help build clear structures for the tjänstemän, regarding both the day to day work in the respective committees and the communication between all layers of active members of the nation. Furthermore Nick stresses the importance of Blekingska as a community and wants to  make people feel included, involved and proud of being here.

Through his human ecology studies Nick has cultivated his interest of locally sourced produce and recycling; and wants to incorporate this knowledge into the nations shopping.

Nick’s got an overflowing interest in food and beverages, he has experience working both in fine dining and in a micro brewery, which he believes will be valuable knowledge as a Källarmästare. The election committee believes Nicholas will do a surperb job as Källarmästare!

Tove Böckman, Novischamiral, 2 terminer

Tove blev ett känt ansikte för de allra flesta på Blekingska under hösten -17. Efter en rolig novischperiod blev hon snabbt en aktiv jobbare och tog kort därefter steget in i tjänstemannakåren som Onsdagspubbis. Tove hade själv så kul under sin novischperiod att hon senare valde att engagera sig som fadder. Som novischamiral tror och hoppas Tove att hon kan vara med och få andra att bli lika pepp på att bli aktiva som hon själv blev. Tove vill göra novischperioden så attraktiv som möjligt för så många som möjligt, och har flera idéer kring hur detta kan göras; många böckar små!

Fyllnadsval

Alexandra Gäddnäs, Brunchtjänsteman, 2 terminer

Alexandra var tidigare under hösten brunchtjänsteman och höll i brunchen två gånger med goda resultat. Hon är initiativ- och innovationsrik och har stora planer som hon på ett nästan oförståeligt sätt lyckas ro i hamn. Alexandra är just nu hemkommen från Gran Canaria där hon jobbat som simlärare och är nu redo och taggad på att återigen dra ihop Lunds bästa brunch. Vi i valberedningen är övertygade om att Alexandra kommer att göra ett gäddebra jobb!

Tina Sörensen, Idrottstjänsteman, 2 terminer

Tina är en 21-årig sportintresserad tjej från Halmstad. Hon har varit aktiv på nationen sedan 2015 och hunnit att engagera sig i flera av nationens utskott, såsom puben och novischeriet. Nu är Tina sugen på att ta sig an rollen som idrottstjänsteman. Hon vill driva vidare nationens innebandyverksamhet och även arrangera löprundor för alla intresserade. Med en bakgrund som professionell fotbollsspelare tror valberedningen att Tina kommer sätta den rätta skruven på idrottsutskottet.

Gabriel Sturk, Senior, 2 terminer

Gabriel har bott på Blekingska sedan HT15 och blev HT16 ett känt ansikte i tjänstemannakåren då han blev PR-tjänsteman. Efter att ha suttit som PR-tjänsteman i nästan 4 terminer vill han nu gå in i seniors. Utöver sitt nationsengagemang jobbar Gabriel som grafisk designer och vill ta in den erfarenheten i seniors genom att att fokusera på nationens externa profil. Med bakgrund i vårens händelser så tycker Gabriel att det är viktigt att seniors jobbar vidare på mentorskapets och likabehandlingsplanens roll, men även att arbeta förebyggande med nationens krishantering. Gabriel är inte främmande för att uttrycka sin åsikt och ser fram emot att ta diskussionerna i nationens styrelsearbete. Vi i valberedningen tror att Gabriel kommer göra ett sturkt arbete i seniors!  

Clara Holmberg, Senior, 2 terminer

22-åriga Clara har varit med i Blekingska sedan höstterminen 2016. Under sin tid som aktiv har hon hunnit vara köksmästare och jobbat för de flesta utskotten. Efter ett utbyte i USA är hon nu sugen på att bli aktiv igen och vill nu axla rollen som senior. Hon har tidigare styrelseerfarenhet då hon suttit som studentrepresentant i statsvetenskapliga institutionsstyrelsen samt statistiska institutionsstyrelsen. Clara läser för tillfället statistik och hoppas kunna bidra med sina kunskaper inom ämnet i flera av arbetsgrupperna. Clara ser även fram emot att jobba mycket med mentorskapet och de olika matutskotten. Med sin paus under sitt utbyte tror hon att hon har en distans som kan vara nyttig i utskottet. Vi i valberedningen tror att Clara kommer att clara av seniorsarbetet utmärkt!

Emelie Lundgren, Fanbärare, 2 terminer

"En fana kan vara tung,

speciellt när vinden sätter den i gung

Emelie har armar och lår, hon kan till och med nudda sina tår

Att representera tycker hon ska bli kul,

trots att hon måste bära en studentmössa som är så ful

Kungen är här, fan vad Lundgren hon bär!"

Valberedningen lägger inte fram några förslag för följande vakanta poster. Blekingska nationens valberedning uppmanar nationsmedlemmarna att motkandidera i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs senast den 1 april  genom ett meddelande på nationens anslagstavla samt till valberedningen på valberedningen@blekingska.se, alternativt ordförandens brevlåda på Måsvägen 13B.

Följande kuratelspost utlyses för fyllnadsval

Proqurator Social, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

Barchef, 1 termin

Brunchtjänsteman, 1 termin

Fanbärare, 1 termin

Hovmästare, 2 terminer

Hovmästare, 1 termin

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (2 poster)

Klubbmästare, 1 termin

Köksmästare, 2 terminer

Pr-tjänsteman, 1 termin

Pubtjänsteman, 2 terminer (3 poster)

Pubtjänsteman, 1 termin

Revisor, 2 terminer (2 poster)

Senior, 1 termin (2 poster)

Sångtjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 2 terminer (2 poster)