Bli aktiv! Bli quratelare! Sök poster!

Följande kuratelsposter utlyses för ordinarie val

Qurator, 2 terminer

Källarmästare, 2 terminer

Följande kuratelsposter utlyses för fyllnadsval

Proqurator Social, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

Barchef, 1 termin

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

Fanbärare, 2 terminer

Fanbärare, 1 termin

Hovmästare, 2 terminer

Hovmästare, 1 termin

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (2 poster)

Klubbmästare, 1 termin

Köksmästare, 2 terminer

Novischamiral, 2 termin

Pr-tjänsteman, 1 termin

Pubtjänsteman, 2 terminer (3 poster)

Pubtjänsteman, 1 termin

Revisor, 2 terminer (2 poster)

Senior, 2 terminer (2 poster)

Senior, 1 termin (2 poster)

Sångtjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 2 terminer (2 poster)

Mandat utlysta för ordinarie val löper från 1 juli 2018 fram till 30 juni 2019.

Mandat utlysta för fyllnadsval på 1 termin löper från valdagen fram till 30 juni 2018. Mandat utlysta för fyllnadsval på 2 terminer löper från valdagen fram till 31 december 2018.

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag är 18 mars 2018. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Intervjuer kommer att hållas företrädesvis 19-26 mars 2018.

Posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 5 april 2018. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast den 1 april 2018. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Måsvägen 13B.

Valberedningens ordförande Linnéa Härder