Blekingska Nationen utlyser terminens stipendium Vårterminen 2019

Ansökningsperiod: 15 april - 30 april

Kontaktperson: Axel Emilsson, notarie@blekingska.se

Ansökningsblankett hämtas på expeditionen under ordinarie öppettider.

Wilhelm Lundbergs stipendiefond 377 kr

Utdelas till minne av framlidne medlemmen av Blekingska Nationen, Erik Wilhelm Lundberg, till sökande som företrädesvis studerar humanistiska ämnen.

Advokat Gösta Heilborns stipendiefond 6 040 kr

Utdelas till minne av framlidne hedersledamoten av Blekingska Nationen advokat Gösta Heilborn. Utdelas till juriststuderande.

Blodsfränders stipendium

Utdelas till nationsmedlem som äger en kroppshydda värdig att besmyckas med Snerikes Stora vapen.

Kommendör Björn Holmgrens stipendiefond 813 kr

Utdelas till minne av hedersledamoten kommendör Björn Holmgren – ”Lunds, Floras och Blekinges vän”. Utdelas för bedrivande av forskning i floristik och växtgeografi.

Hilda Johanssons resestipendium

Avser studier i England eller Frankrike.

Teologstipendiet 801 kr

Utdelas till teologistuderande.

Fond för hembygdsstipendier 407 kr

Utdelas till minne av nationens 250-års jubileum till välförtjänt och behövande medlem.

Vivean Linnea Johanssons stip. 323 kr

Utdelas till sökande som kommer från Asarum och är medlem av Blekingska Nationen.

Det konsoliderade stipendiet 6314 kr

Fürst-Weibullska stipendiefonden

Kammarherre Swartlings fond

Tre företags stipendiefond

Löfstedtska stipendiefonden

Utdelas till minne av framlidne professorn Martin Weibull och framlidne Inspektorn professorn C. M Furst, nationens 250-årsjubileum, skänkt av Halda AB i Svängsta, AB Liljedals läderfabrik i Sölvesborg samt AB Skånska Banken och utdelas för att hedra framlidne Inspektorn professor Einar Löfstedt.

Utdelas till flitig, förtjänt, begåvad, behövande och sedesam medlem.