Blekingska nationens valberedning nominerar

Blekingska nationens valberedning nominerar till nationsmötet den 9 maj 2019

Förslag för ordinarie val på 2 terminer gäller mandat som löper från 1 juli 2019 till 30 juni 2020. Ordinarie val på 1 termin löper från 30 juli 2019 till 31 december 2019.

Förslag för fyllnadsval på 2 terminer gäller mandat som löper från valdagen till 30 juni 2020.


Ordinarie val

Marcus Tegle, Vaktchef, 2 terminer

Marcus är en härlig novisch på 31 vårar, under terminen har han trots att studerar heltid samt arbetar natt lyckats jobba på nationen. Marcus har gedigen erfarenhet av ideellt arbete genom olika engagemang på diverse internetforum. Marcus har under flera år arbetat på LSS korttidsboende där han fått erfarenheter av att hantera stressiga situationer. Marcus har en god självinsikt och hanterar stress väl, genom erfarenheter i servicebranchen så tror valberedningen att Marcus kommer vara ett vänligt och välkomnande första ansikte för nationens besökare. Valberedningen ser fram emot härliga samtal i rökrutan under kommande terminer!

Robin Baggieri, Redaktör, 2 terminer

Robin kom till Blekingska höstterminen 2018 och har sedan ett fyllnadsval samma termin varit en högst tillförlitlig pubtjänsteman. Nu hoppas han på att gifta sitt litterära intresse med det journalistiska och gå på rollen som redaktör för Herulens Härold. Istället för att tro att “det kan bli för mycket skrivande” i hans liv, eftersom Robin samtidigt studerar litterär gestaltning, tror han att det kan göda mer inspiration och kreativitet. Han har tidigare i livet testat på rollen som redaktör men då till en antologi samt som proof-reader. Erfarenheter som tillsammans med hans photoshop-kunskaper kommer gynna honom väl i rollen som redaktör. Robin tror inte sig ha några problem med att finna skribenter och ser fram emot att samarbeta med sittande redaktör. Vi i valberedningen ser fram emot att få ett smakprov på Robins förmåga att skapa propagandabilder och att gräva oss ner i det ryktade temanumret “diktatur”.

Alexandra Gäddnäs, PR-tjänsteman, 2 terminer

Alexandra är en tjugoåring som har varit aktiv sedan hon kom till nationen ht 17. Under tiden har hon varit brunchtjänsteman, festmästare och novishamiral. Det senare uppdraget fortsätter i höst men hon känner att hon vill hantera båda utskott samtidigt och känner att det är en utmaning som hon klarar av. Som novishamiral inser hon att PR är extra viktigt under just novishperioden och vill se att nationen syns utåt redan nu. Alexandra önskar se till att våra sociala medier uppdateras kontinuerligt så att utomstående också kan vara uppdaterade med vad som händer på Blekingska.

Emma Eriksson, Köksmästare, 2 termine

Emma har varit aktiv på nationen sedan höstterminen 2018 och har denna vårtermin sett till att kurera allas våra bakfyllor på söndagar som brunchtjänsteman. I sann akademisk anda studerar hon för tillfället latin utöver sina PPE-studier. Trots sin relativt unga ålder uppvisar Emma en väldigt god ledarskapsförmåga och tror sig varken ha problem med att hitta jobbare eller att dirigera runt dem eller instruera hovmästeriet. Emma har en sällan skådad stress- och problemhanteringsförmåga, och det visar sig passande nog att just matlagning även är en “stress-release” för henne. Efter att klart och tydligt uppvisat sin enastående matlagningsförmåga i köket på tacksittningar hade vi i valberedningen sett fram emot att se Emma hoppa på rollen som köksmästare.  

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer får fortsatt förtroende HT19 - VT20

  • Viktor Wallin, Barchef, 2 terminer

  • Otto Johansson, Bandbokare, 2 terminer

  • Otto Johansson, Redaktör, 1 termin

  • Freya Dostoor, Hovmästare, 2 terminer

  • Lehman Benson, Senior, 2 terminer

  • Adam Varg Barvesten, tekniktjänsteman, 2 terminer

  • Oscar Petrini, DJ-tjänsteman, 2 terminer

  • Alexandra Högborg, Körtjänsteman, 2 terminer


Valberedningen lägger inte fram några förslag för följande vakanta poster. Detta beror på lågt söktryck. Blekingska nationens valberedning uppmanar därför nationsmedlemmarna att motkandidera i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs senast den 5 maj genom ett meddelande på nationens anslagstavla samt till valberedningen på valberedningen@blekingska.se, alternativt ordförandens brevlåda på Måsvägen 9C.

Följande ordinarie poster föreslås vakanta och är därmed öppna för motkandidatur

Källarmästare - 2 terminer

Klubbmästare - 2 terminer

Pubtjänsteman - 2 terminer

Sonjastjänsteman - 2 terminer

Senior - 2 terminer

Idrottstjänsteman - 2 terminer

Brunchtjänsteman - 2 terminer

Fanbärare - 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

Klubbmästare, 1 termin

Barchef, 1 termin

Vaktchef, 1 termin

Pubtjänsteman, 1 termin

Sonjastjänsteman, 1 termin

Köksmästare, 1 termin

Senior, 1 termin

Hyresgästernas representant, 1 termin

Brunchtjänsteman, 1 termin