Utlysningar till nationsmötet 10/11

Blekingska Nationens Valberedning utlyser följande poster för HT 2016-VT 2017
AFÖS-suppleant - 2 terminer
DJ tjänsteman - 1 termin
Hovmästare - 2 terminer
Idrottstjänsteman - 2 terminer
Klubbmästare - 1 termin
Klubbmästare - 2 terminer
Körtjänsteman - 2 terminer
Onsdagspuben - 1 termin
Onsdagspuben - 1 termin
PR-tjänsteman - 1 termin
Senior - 1 termin
Senior - 1 termin
Sonjas ölcafé - 1 termin
Trivseltjänsteman - 2 terminer
Trivseltjänsteman - 1 termin
Vaktchef - 1 termin

Blekingska Nationens Valberedning utlyser följande poster för VT 2017-HT 2017
Notarie - 2 terminer
Novischtjänsteman - 2 terminer
Proqurator - 2 terminer
Proqurator social - 2 terminer


Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider. 
Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag 24 oktober. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade. Intervjuer kommer att hållas 25 oktober till 31 oktober. Posterna tillsätts på lagtima Nationsmöte torsdagen den 10 november
Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast fyra dagar innan nationsmötet, 6 november. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Spolegatan 15.

Linn Holmqvist, Valberedningens Ordförande