Utlysning av valberedningspost

Härmed utlyses en (1) post till Blekingska nationens valberedning. Mandatperiod för posten är HT16 - VT17. Valberedningen är ett beredande organ som arbetar för nationsmötet och består av fem valda ledamöter. Valberedningen upprättar förslag till samtliga val utom val av inspektor, proinspektor, hedersledamot, husförman, ledamot i Stiftelsen Herulero och valberedning. Valberedningen valbereder ej sig själv. 

Intresseanmälan skall vara Quratorn (q@blekingska.se) tillhanda senast lördag den 5 november kl. 23.59.