Valberedningens förslag till nationsmötet 10/11-16

Proqurator Social, 2 terminer, VT2017-HT2017 - Martin Lindgren
Martin har hittills suttit som klubbmästare och novischtjänsteman och har genom de poster fått ett intresse för rollen som proqurator social. Han har visat stort engagemang för klubben under sitt år som klubbmästare och har jobbat nära inpå sittande proqurator social under höstens novischperiod. 
Martin ser sig själv som en stresstålig person som klarar av att hålla sig lugn i påfrestande situationer. Han ser novischperioden som en av proqurator socials viktigaste uppdrag under terminen och vill gärna fortsätta att utveckla den. Han tycker även att det är viktigt att man som prokurator social tar en ledarroll som ligger på samma våglängd som tjänstemännen och att man alltid försöker tillgodose både tjänstemännens och kuratelets önskemål i olika frågor. Valberedningen tror att Martin kommer bli en jättebra proqurator social. 

Proqurator, 2 terminer, VT2017-HT2017 - Josefin Davidsson
Josefin har tidigare varit pubtjänsteman på nationen och sitter för tillfället som Festmästare. Valberedningen anser att Josefin är väl införstådd med vad arbetet som PQ innebär och har haft en god kommunikation med sittande PQ för att sätta sig in i vad arbetet kräver. Vi anser även att Josefin, med sina erfarenheter från framförallt pubutskottet, har en god inställning till vad det innebär att sköta ett kontinuerligt arbete och vad det innebär att vara god ledare. Hon anser att det är viktigt med god kunskap och reflektion innan en tar ett beslut, trots att beslutet kanske inte uppskattas av alla. Hon lägger även stor vikt i att kunna ta emot kritik och vara ödmjuk inför andra åsikter. Josefin vill arbeta nära utskotten och hur dessa hanterar sin ekonomi så att verksamheten kan gå med plus. Dock menar Josefin att en framgångsrik nation inte är den som går med mest plus utan den nation som har roligast och starkast gemenskap. Valberedning anser att Josefin kommer göra ett utomordentligt jobb som PQ och ser fram emot att se henne i quratelet nästa termin.

Pubmästare, 1 termin, HT2016 - Simon Lundström
Simon har mycket erfarenhet av matlagning då han växt upp med en pappa som är kock. Han har även tidigare erfarenhet av ideellt arbete och tycker det är roligare att arbeta i grupp än att arbeta ensam. Han har jobbat puben några gånger och är nu sugen på att bli en medlem i onsdagsgänget. Valberedningen tror att Simon har det som krävs för att puben ska kunna fortsätta leverera på en hög nivå.

Hovmästare, 2 terminer, HT2016-VT2017  - Tatiana Proisy Lesnik
Tatiana has a lot of experience from being a waitress and she has worked a couple of times at the nation. She’s excited about becoming a part of the tjänstemannakår and she sees the experiences you get while working at the nation as a great way to get to know swedish culture. The election committee looks forward to seeing Tatiana as a hovmästare at the nation.

Pubmästare, 1 termin, HT2016 - Elisabet Fjellander
Kotten har ett intresse för mat, erfarenhet av att planera matlagning och tycker att sättet puben arbetar på passar henne. Den familjära stämningen som ofta råder på puben vill hon ta vara på och hon vill även se över de veganska alternativen så att allting håller samma goda nivå. Valberedningen tror Kotten kommer passa väldigt bra in i pubutskottet.