Utlysning av poster för fyllnadsval

 

För kommande termin utlyser en hel del roliga poster! Nominera! Kandidera! 

--------------------

For the coming semester, we are announcing some exciting and fun roles at the nation! Nominate and candidate!

 

Följande kuratelsposter utlyses för fyllnadsval

Proqurator Social, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

AFÖS-representant, 2 terminer

AFÖS-suppleant, 1 termin

Barchef, 1 termin

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

Fanbärare, 2 terminer

Fanbärare, 1 termin

Hovmästare, 2 terminer

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (3 poster)

Köksmästare, 2 terminer

Pubtjänsteman, 2 terminer (3 poster)

Pubtjänsteman, 1 termin

Revisor, 2 terminer (2 poster)

Senior, 2 terminer (2 poster)

Sångtjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 2 teminer (2 poster)

 

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider. Under novischperioden är finns det också novischtjänstemän att fråga mellan 11:00-18:00 på vardagar samt 12:00-15:00 på snödagar.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. 

---------------------------

The rules and regulations for the posts are to be accessed at the nation's office during regular opening hours. During the novisch period, there are also novischworkers available to answer any questions between 11:00-18:00 on weekdays and 12:00-15:00 on sundays.

Candidacies and nominations are to be emailed to valberedningen@blekingska.se

Utlysning av poster HT16 – VT17

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för HT 2016-VT 2017

Senior                 1 terminer
Senior                 1 terminer
AFÖS-representant             1 terminer
AFÖS-suppleant             2 terminer
Onsdagspuben             2 terminer
Onsdagspuben             2 terminer
Onsdagspuben             2 terminer
Onsdagspuben             1 terminer
Onsdagspuben             1 termin
Onsdagspuben             1 termin
Sonjas ölcafé                 2 terminer
Köksmästare                1 termin
Hovmästare                 2 terminer
Herulens Härold             2 terminer
Klubbmästare                 2 terminer
Klubbmästare                 2 terminer
Klubbmästare                 1 termin
Barchef                 1 termin
Café Sunday I’m in Love             1 termin
Idrottstjänsteman             2 terminer
PR-tjänsteman             1 terminer

Vaktchef                 2 terminer
Fanbärare                2 terminer
DJ-tjänsteman                2 termin
DJ-tjänsteman                1 termin
Trivseltjänsteman            2 terminer
Trivseltjänsteman            1 termin
Sångtjänsteman            1 termin
Körtjänsteman                2 terminer

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag 6 september. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade. Intervjuer kommer att hållas 7 september till 12 september.

Posterna tillsätts på lagtima Nationsmöte torsdagen den 22 september. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast fyra dagar innan nationsmötet. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Spolegatan 15.

Linn Holmqvist, Valberedningens Ordförande