Blekingska nationens valberedning nominerar

Blekingska nationens valberedning nominerar till nationsmötet den 1 november 2018.

Förslag för ordinarie val på 2 terminer gäller mandat som löper från 1 januari 2019 till 31 december 2019. Ordinarie val på 1 termin löper från 1 januari 2018 till 30 juni 2018.

Förslag för fyllnadsval på 1 terminer gäller mandat som löper från valdagen till 31 december 2018. Fyllnadsval på 2 termin gäller mandat som löper från valdagen till 30 juni 2019.

Ordinarie val

Julia Martiskainen, Proqurator Social, 2 terminer

Julia is a familiar face at Blekingska, who have previously been active both as a very diligent worker, klubbmaster as well as working this semester as a fadder. Julia have experiences of working in a leading position where delegation and planning is key, as a board member for a scouting organisation in Finland with a large member base. Julia considers herself a stern but fair leader that works best in conjunction with others. When asked about the greatest hurdles facing Blekingska at the moment, Julia put emphasis on the relatively low amount of active members and as an aspiring PQS she would set out to try and make being an active part of Blekingska more fun with activities outside the regular schedule.
Julia understands the importance of keeping the active members and tjänstemän we have and is according to the election committee well suited to tend to the active members best interests and make the experience of working the nation a less taxing one overall. Julia herself puts great emphasis of the importance of bringing in new members and the novischperiod as one of the nations most important activities, she would like to follow the success of this semester's period by continuing to develop and improve the novischperiod together with the novischtjänstemän. Julia understands the position of PQS as a part of the Kuratel and has prepared herself well with researching the position and listening to experiences of past PQS’s. The notion of working in the Kuratel excites her and she looks forward to working with the sitting Kuratel as colleagues. Julia celebrates the welcome and diverse nature of Blekingska and would like to focus to sustain and develop the inclusive spirit of Blekingska.

Julia is since very recently working full time at a local restaurant due to her taking a break from her studies, at the time of the interview she does not have complete knowledge of her schedule but ensures the election committee that the working hours are flexible and that she will manage both responsibilities. Julia is prepared for the position and the responsibilities that it entails following her diligent research but also ensures the election committee that she is not prone to asking for help when needed. Julia does intend to make the position her own and whilst still following the regulations and what is required of her she understands the opportunity to bring her own experiences and knowledge to the forefront. The election committee believes that Julia will become an asset to the nation and that her genuine love for Blekingska will ensure that both the Kuratel and tjänstemän will benefit from having Julia as a PQS for two semesters. The interview was conducted with the presence of a former member of the Kuratel to ensure that pertinent questions were asked, as well as the usage of questions prepared by a former PQS.


Axel Emilsson, Notarie, 2 terminer

Axel är en välkänd person för många på nationen, som köksmästare och allmänt aktiv jobbare samt fadder har Axel god förståelse för nationens struktur och verksamhet. Axel har även erfarenheter av andra engagemang i studielivet i föreningar som Radio AF. Axel söker posten som notarie då han dels ser det som en oerhört lärorik och rolig position, och dels då han anser att nationen är i behov av att utveckla sin marknadsföringsstrategi och synas mer för att locka fler medlemmar och gäster.  Axel är inte främmande för nya ideér och tror att Blekingska skulle tjäna på att marknadsföra sig efter nationens styrkor, att Blekingska är en inklusiv miljö där alla kan känna sig välkomna och Blekingska som ett alternativ till andra nationer. Axel ser den relativt låga andelen tjänstemän som nationens stora utmaning och har som avsikt att aktivt arbeta med att förbättra detta genom fokus på att locka fler novischer till nationen.

Axel är intresserad av att utveckla nationens grafiska design och hur Blekingska syns, med fokus att uppfylla de PR-uppdrag som tjänsten innebär men också att fokusera mer på att synas på olika mässor där möjligheten att locka nya medlemmar öga mot öga finns. Axel tror också på att fotografering är en viktig del av nationens ansikte utåt, han  äger själv en systemkamera och har vana av att redigera fotografier, likaså har han kontakter som är duktiga fotografer. Axel har ingen direkt arbetserfarenhet av Photoshop men har arbetat i liknande program och känner sig säker med att det är någonting som han kommer lära sig fort.

Axel beskriver sig som en person med god framförhållning och en kalenderperson, som Notarie vill han vara tydlig med att framförhållning är viktig och arbeta fram strukturer för hur olika utskott ska marknadsföras. Samtidigt poängterar Axel att han är medveten om att inte allt går att planera och i egenskap av Kuratelare är han inte främmande för att vara flexibel och hjälpsam. Inför rollen som Kuratelare är Axel inte orolig, han ser positionen som utmanande och rolig, likaså lyfter han fram innebörden av att kunna samarbeta och avlasta varandra. Axel är trygg med att säga ifrån om det blir för mycket arbete och känner sig trygg med att delegera ansvar och arbete. En god kommunikation och framförhållning är A och O enligt Axel för att arbetet ska fungera på ett bra sätt.

Axel har ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete eller rollen som mötessekreterare, som juridikstudent menar dock Axel att han har god vana av att läsa officiella dokument och tolka dessa. Att sätta sig in i officiella dokument och aktivt ta del av Nationens papper och dokument är någonting som Axel ser som en möjlighet för lärande och någonting spännande. Valberedningen har i samband med intervjun varit i kontakt med personer som tidigare varit Notarie vid nationen, som understryker att ingen kan vara fullärd vid tillträdande av positionen som Notarie och att det finns goda möjligheter att lära sig hur en ska hantera detta ansvar. Likaså vill tidigare Notarie understryka att ett genuint intresse för nationen och en vilja att göra arbetet väl är det viktigaste för att bli en bra Notarie, någonting som valberedningen anser att Axel uppfyller.

Fyllnadsval

Malcolm Berghall, Tekniktjänsteman, 2 terminer

Malcolm har tidigare varit aktiv på nationen genom att ha jobbat flertalet gånger i flera olika utskott: Sonjas, Bar, Kök och Klubb. Likaså har han hjälpt till vid installation av ny teknik och datorer på nationen. Malcolm studerar elektroteknik och anser sig själv kunnig inom de områden som innefattas av uppdraget. Han har tidigare erfarenhet av ideéllt arbete inom scouterna där han även suttit i den lokala styrelsen. Malcolm ser positivt på att vara en aktiv del av Blekingskas tjänstemannakår och är öppet inställd till att hjälpa till att avlasta källarmästaren med att säkerhetsställa att allt på nationen fungerar som det ska. Vi som valberedning ser fram emot att ta hjälp av Malcolm när datorerna strular under de mest beklämmande av omständigheter!

Freya Dostoor, Hovmästare, 2 terminer

Freya is a novisch at the nation, however she has worked at the nation already and feels moved to take on further responsibilities, Freya has previous experience with working at institutions similar to the nation at her college in Australia. Freya has experience with serving and making guests feel welcome and she is well updated with the responsibilities of a Hovmästare. We in the election committee are looking forward to experience how Freya’s excitement and experience will enrich the nation’s Sittningar.

Angellove Chua, Hovmästare, 1 termin

Angellove is a Political Science student from Singapore and despite being a novisch she has managed to become an active worker at the nation, having worked both the bar, pub and the GT-yoga event. She hasn’t worked in the sexmästeri before but she has experience as a server and having attended sittningar at Blekingska she feels comfortable with the responsibility of Hovmästare. As Freya is here on exchange she likes to travel and experience new things, however she feels comfortable with being able to schedule and plan ahead to not conflict with the responsibilities entailed in the position. Angellove shows a genuine interest in the nation and wants to become an active part, the position suits her well timewise since her studies are all but finished at the time of the meeting. We in the election committee believes that Angellove will put on well managed and welcome Sittningar for our guests.

Oscar Petrini, DJ-tjänsteman, 2 terminer

Oscar är en musikintresserad Pol.kand student som trots novisch har varit aktiv på nationen som jobbare inom sexmästeriet och på puben. Oscar har ingen tidigare DJ-erfarenhet men känner sig trygg i rollen och är väl medveten om vad som förväntas av honom både som DJ men även de övriga tjänstemannauppdragen. Oscar har studerat musikvetenskap och är taggad på att se till att den musik som spelas på våra klubbar är allas favoriter! Vi i valberedningen ser fram emot att dansa loss till Oscars pipa.

Valter Hamberger, DJ-tjänsteman, 1 terminer

Valter är en musikintresserad göteborgare som har funnit hem till den rätta nationen för musikälskare, trots att han är novisch och ny på nationen har han hunnit jobba för sexmästeriet. Valter har ingen DJ-vana men vi i valberedningen är försäkrade om att om Valter får styra spellistan på valfri tillställning brukar det bli bra. Valter studerar maskinteknik och är inte orolig för att behöva lära sig tekniken utan det är någonting han tror blir både roligt och enkelt. Valter har spännande ideér för att som DJ-tjänsteman även samarbeta med andra utskott och sätta upp aktiviteter som karaokekvällar och musikquiz. Vi i valberedningen ser fram emot att ha minst poäng på quizen men flest falska toner på karaoken.

Robin Baggieri, Pubtjänsteman, 2 terminer

Robin är en person med god tidigare restaurangvana som trots kort tid på nationen jobbat för puben tidigare där han fick blodad tand. Robin har tidigare erfarenhet av att planera evangemang, jobba med projekt samt har han tidigare erfarenhet från att arbeta på ett café. Robin är väl införstådd med vad som innefattas av en tjänstemannaposition och är trygg med ansvaret, Robin har lätt med att delegera uppgifter och leda även personer med mindre kökserfarenhet än honom själv. Vi ser fram emot att få äta trevlig mat i Robins logi!

Jon Lim, Pub, 1 termin

Jon impressed us with his great interest in cooking, as well as having had the time to rack up an impressive working record at Blekingska where he has managed to work the pub, club as well as the bar. He has previous experience with planning and organizing events, and understands that the position comes with responsibilities outside the pub. We in the election committee welcome ingenuity as well as experience and we have a great deal of hope that Jon will surprise us with some very flavorful american burgers.

Lowe Smith Jonsson, Trivseltjänsteman, 1 termin

Lowe är en person som imponerade oss med sina många erfarenheter av ideellt arbete, där han bland annat har arbetat aktivt i styrelser i bland annat svenska FN förbundet och LSSK (socialistiska studentklubben i lund). Lowe har god projektvana och har visat ett intresse för att skapa roliga och givande aktiviteter för tjänstemän. Lowes föreningsvana och erfarenheter av ideellt har på intervjun visat på att han är en lyhörd och uppmärksam person som förstår hur krävande det kan vara att bolla ideella engagemang med studier och livet i allmänt. Lowe visar på god förståelse för hur han som trivseltjänsteman kan vara en resurs för andra tjänstemän i situationer där det är en fördel att få prata utan några maktrelationer utan som jämlikar i organisationen. Vi i valberedningen är övertygade om att Lowe kommer att visa sig vara en stor resurs för tjänstemannakåren och nationen i helhet och ser fram emot att få ta del av hans kunskap.

Valberedningen lägger inte fram några förslag för följande vakanta poster. Detta beror på lågt söktryck. Blekingska nationens valberedning uppmanar därför nationsmedlemmarna att motkandidera i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs senast den 28 oktober genom ett meddelande på nationens anslagstavla samt till valberedningen på valberedning@blekingska.se. Frågor kring process för motkandidatur besvaras på samma mejladress fram till och med samma datum.

Följande poster utlyses för fyllnadsval

Proqurator - 2 terminer

AFÖS – 1 och 2 terminer

AFÖS-Suppleant – 1 och 2 terminer

Barchef – 1 termin

Brunchtjänsteman - 1 termin

Hyresgästernas representant – 2 terminer

Klubbmästare – 1 och 2 terminer

Köksmästare – 1 och 2 terminer

Körtjänsteman – 2 terminer

PR-tjänsteman – 1 och 2 terminer

Pubtjänsteman – 1 och 2 terminer

Redaktör – 2 terminer

Revisor – 2 terminer

Senior – 1 och 2 terminer

Sångtjänsteman – 2 terminer

Vaktchef – 1 termin