Blekingska nationens valberedning utlyser poster

Följande kuratelsposter utlyses för ordinarieval

Proqurator - 2 terminer

Följande poster utlyses för ordinarieval

Barchef - 2 terminer

Brunchtjänsteman - 2 terminer

Fanbärare - 2 terminer

Hovmästare - 2 terminer

Klubbmästare - 2 terminer

Köksmästare - 2 terminer

Novishtjänsteman - 2 terminer

PR-tjänsteman - 2 terminer

Pubtjänsteman - 2 terminer

Revisor - 2 terminer

Redaktör - 2 terminer

Senior - 2 terminer

Sonjastjänsteman - 2 terminer

Sångtjänsteman - 2 terminer

Vaktchef - 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

Hyresgästernas representant - 1 termin

Klubbtjänsteman - 1 termin

Körtjänsteman - 1 termin

Köksmästare - 1 termin

PR-tjänsteman - 1 termin

Pubtjänsteman - 1 termin

Redaktör - 1 termin

Seniors - 1 termin

Tekniktjänsteman - 1 termin

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Kandidaturer och nomineringar skickas in på antingen formuläret https://goo.gl/forms/2CBAW9iNm8WSyD2r2 eller mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag är 23 november 2018. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Nomineringarna anslås den 26 november 2018 och posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 6 december 2018.