Utlysning av poster för fyllnadsval

 

För kommande termin utlyser en hel del roliga poster! Nominera! Kandidera! 

--------------------

For the coming semester, we are announcing some exciting and fun roles at the nation! Nominate and candidate!

 

Följande kuratelsposter utlyses för fyllnadsval

Proqurator Social, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

AFÖS-representant, 2 terminer

AFÖS-suppleant, 1 termin

Barchef, 1 termin

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

Fanbärare, 2 terminer

Fanbärare, 1 termin

Hovmästare, 2 terminer

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (3 poster)

Köksmästare, 2 terminer

Pubtjänsteman, 2 terminer (3 poster)

Pubtjänsteman, 1 termin

Revisor, 2 terminer (2 poster)

Senior, 2 terminer (2 poster)

Sångtjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 2 teminer (2 poster)

 

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider. Under novischperioden är finns det också novischtjänstemän att fråga mellan 11:00-18:00 på vardagar samt 12:00-15:00 på snödagar.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. 

---------------------------

The rules and regulations for the posts are to be accessed at the nation's office during regular opening hours. During the novisch period, there are also novischworkers available to answer any questions between 11:00-18:00 on weekdays and 12:00-15:00 on sundays.

Candidacies and nominations are to be emailed to valberedningen@blekingska.se