Nomineringar ute! Nominera! Kandidera!

Nytt år, ny termin och nya möjligheter! 

Här kommer en massa härliga poster en kan kandidera och nominera till. Så tveka inte, kör! 

Mandat utlysta för ordinarie val löper från 1 januari 2018 fram till 31 december 2018.

Mandat utlysta för fyllnadsval på 1 termin löper från valdagen fram till  30 juni 2018. Mandat utlysta för fyllnadsval på 2 terminer löper från valdagen fram till 31 december 2018.

Följande kuratelsposter utlyses för fyllnadsval

Proqurator Social, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

Barchef, 1 termin

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

Fanbärare, 2 terminer

Fanbärare, 1 termin

Hovmästare, 2 terminer

Hovmästare, 1 termin

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (2 poster)

Köksmästare, 2 terminer

Pubtjänsteman, 2 terminer (3 poster)

Pubtjänsteman, 1 termin

Revisor, 2 terminer (2 poster)

Senior, 2 terminer (2 poster)

Sångtjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 2 terminer (2 poster)

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag är 23 januari 2018. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Intervjuer kommer att hållas företrädesvis 24-29 januari 2018.

Posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 8 februari 2018. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast den 4 februari 2018. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Måsvägen 13B.