Blekingska nationens valberedning utlyser poster inför Nationsmötet den 7 februari 2019

Mandat utlysta för ordinarie val löper från 1 januari 2019 fram till 31 december 2019. Mandat utlysta för fyllnadsval på 1 termin löper från valdagen fram till 30 juni 2019. Mandat utlysta för fyllnadsval på 2 terminer löper från valdagen fram till 31 december 2019.

Följande poster utlyses för fyllnadsval

Barchef - 2 terminer

Klubbmästare - 1 och 2 terminer

Köksmästare - 1 och 2 terminer

PR-tjänsteman - 2 terminer

Pubtjänsteman - 1 och 2 terminer

Revisor - 2 terminer

Redaktör - 1 och 2 terminer

Senior - 1 och 2 terminer

Sonjastjänsteman - 2 terminer

Trivseltjänsteman - 1 termin

Vaktchef, 2 terminer

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.


Kandidaturer och nomineringar skickas in på antingen formuläret https://goo.gl/forms/hLUGOg5JrNBJcC4x2 eller mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag är 24 januari 2019. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Intervjuer kommer att hållas företrädesvis 25-29 januari 2019.

Posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 8 februari 2019. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast den 3 februari 2019.