Motkandidatur mot vakanssättning av Seniorsposition 2 terminer.

Blekingska Nationens Valberedning meddelar att vi har erhållit en motkandidatur. Vi uppmanar samtliga medlemmar att motkandidera till de positioner som valberedningen har varit tvungna att vakanssätta i brist på söktryck. Information om vilka positioner som står vakanta, samt hur en motkandidatur går till finns att finna i valberedningens förslag på nomineringar. Övriga frågor skickas till valberedningen@blekingska.se.

Motkandidatur mot vakanssättning av seniorsposition, 2 terminer

Martin Lindgren


Jag, Martin Lindgren motkandiderar mot vakant seniorspost för två terminer. Eftersom jag är i Ottawa denna terminen kunde jag ej gå på valberedningsintervju. Jag väljer därför att söka seniorsposten genom en motkandidatur. Jag inser problemen med att välja in en senior som inte ens kan medverka på mötet, men jag ska försöka svara på en del frågor redan här i motkandidaturen.


Jag blev aktiv på Blekingska i september 2015. Sen dess har jag provat mina vingar som klubbmästare, novischamiral, PQS och nu senaste valberedare. Seniors känns som nästa naturliga steg och jag känner mig långt ifrån klar med att vara aktiv på Blekingska!


Varför söker du seniors?

Det var i mina tankebanor redan efter jag gick av som PQS, men kände då att jag gärna ville testa på valberedningen. Nu tror jag att jag hade haft roligast i seniors och det är nog också där jag kan tillföra mest.


Vad kan du tillföra då?

Först och kanske främst är att jag har stor erfarenhet av nationen. Inte bara som tjänsteman (eller inhoppande tjänsteman) och jobbare på nationens i stort sett alla utskott utan även som exkuratelare. Jag tror därför att jag kan bidra med både ett väldigt verksamhetsnära tjäntemannaperspektiv och ett mer långsiktigt perspektiv. Jag har såklart bra koll hur seniors fungerar efter mitt år i kuratelet. Jag hoppas framförallt kunna bidra genon att arbeta mot en rimligare och roligare arbetsmiljö för både tjänstemän och kuratel. Något jag uppfattat det som att seniors redan gjort ett bra jobb med denna terminen. Jag hoppas också att min lugna och sansade personlighet kan bidra till så bra och konstruktiva diskussioner på möten som möjligt.
Vad ser du på mentorskaprollen i seniors?

Jag börjar med ett klassiskt och tråkigt svar. Mentorskapet kan vara mycket och blir det man gör det till. Jag tycker mentorskapet bör komplementera kuratelssamtalen som ännu ett viktigt sätt att kunna ta emot och hantera kritik. Jag tycker inte att mentorns viktigaste roll är att berätta hur man arbetar i utskottet utan snarare som en uppmuntrande roll i att göra utskottet till sitt eget.


Du är från Trelleborg. Hur använder du den erfarenheten i din roll som senior?

Ramsan går "alla luktar tång i Trelleborg". Jag ser det som något positivt. Det är ju najs med doftljus och parfymer som ska dofta som havet. Med detta menar jag såklart att jag vet hur man tar fram det positiva i det mesta och därför kan stimulera bra diskussioner även i jobbiga lägen.


Jag är tillgänglig på telefon under mötet för fler frågor.


Martin Lindgren

Ottawa, 27/11-2018