Blekingska nationens valberedning nominerar

Blekingska nationens valberedning nominerar till nationsmötet den 6 december 2018

Förslag för ordinarie val på 2 terminer gäller mandat som löper från 1 januari 2019 till 31 december 2019.

Förslag för fyllnadsval på 1 terminer gäller mandat som löper från valdagen till 30 juni 2019.

Ordinarie Val

Melina Pettersson, ProQurator, 2 terminer

Melina är för många ett välkänt ansikte på nationen, hon har sedan sitt inträde HT16 innehaft många olika tjänstemannapositioner, däribland pubmästare, novischtjänsteman, hovmästare och nyligen även festmästare. Melinas förståelse för nationens verksamhet är väl underbyggd genom ett helhjärtat engagemang, något som vi värderar högt inom valberedningen. Melina har tidigare erfarenhet av att arbeta i en ledande position genom hennes olika nationsengagemang, hon är inte rädd för att vara den som ibland måste vara bestämd och ta tråkiga beslut när det inte finns tillräckliga medel för annars spännande och roliga ideér.

Melina har tidigare erfarenhet av bokföring från hennes gymnasieutbildning där hon läste företagsekonomi, något hon tyckte både var roligt och engagerande. Vi i valberedningen tror att hennes tidigare erfarenheter kommer bidra till att Melina snabbt kommer underfund med arbetsuppgifterna och kommer se till att nationens räkenskaper och ekonomi är i ordning. Melina är väl medveten om att ibland så är rollen som PQ högintensiv och hon har erfarenheter av att i pressade situationer lägga ner mycket jobb för att sköta arbetsuppgifterna. Här anser valberedningen att rollen som festmästare väger tungt och med erfarenheter från höstblotet tror vi på att Melina är mer än kapabel att lägga ner det arbete och den tid som krävs för att få jobbet gjort.

Att arbeta i ett Kuratel ser Melina som en fantastisk möjlighet, någonting som både känns roligt och utmanande. Melina är väl medveten om att PQ inte endast skall se till att sköta räkenskaperna utan även att vara Qurator behjälplig och i Quratorns frånvaro gå in och fylla den rollen. Nationens största utmaning och det viktigaste för Melina är att bibehålla en bra verksamhet fram tills flytten. Att ta tillvara på novischernas engagemang, och fortsätta bygga på den goda stämningen som finns bland tjänstemannakåren tror Melina är centralt för att uppnå detta. Melina ser likväl fram emot att få delta aktivt i Seniors och hoppas kunna bidra med hennes egna kunskap och perspektiv.

Inför rollen som representant för Blekingska känner sig Melina väldigt trygg, att vara ansiktet utåt och se till att nationen syns på olika evangemang och tillställningar ser Melina som något väldigt roligt. Melina är väl införstådd med likabehandlingsplanen och kommer verka för att nationen ska förbli en trygg och välkomnande plats. Att vidare arbeta med att profilera nationen som en tolerant och medveten nation där alla är välkomna ser Melina som en viktig del av uppdraget och någonting hon kommer jobba helhjärtat för. Det som Melina ser fram emot mest med positionen som PQ är att få representera den Nation som hon känner stark kärlek till och att få vara en stor del i dess verksamhet. Vi i valberedningen tror med gott underlag att Melina har både viljan, engagemanget och kunskapen som krävs för att bli en skicklig PQ!

Intervjun hölls tillsammans med en tidigare ProQurator vid Blekingska Nationen samt användes underlag givet till valberedningen från ytterligare en tidigare ProQurator.

Emma Eriksson, Brunchtjänsteman, 2 terminer

Emma var under höstterminen novisch på Nationen och har under denna tiden redan hunnit få en tydlig bild av Blekingska som helhet samt vad det skulle innebära att vara tjänsteman. Hon har breda erfarenheter inom restaurang och cafè. Likaså har Emma ledarerfarenheter och spännande idéer för vad hon vill göra med utskottet. Vi känner oss helt trygga i att Emma med sin goda meritlista och sin glädjesprudlande personlighet kommer att göra ett fantastiskt arbete. Valberedningen håller tummarna för att det någon gång ska serveras pasta carbonara, som enligt kandidaten själv är “krämigt, gott och lite syndigt”.

Morgan Harris, Hovmästare, 2 terminer

Morgan is a 19 year old law student who has, despite being new to the nation, managed to rack up quite an impressive working record at the nation having worked both the bar, club and sexmästeri several times. She has previous experience with working in a bar, both with serving and selling alcohol. Morgan has also been involved with the girl scouts and other volunteer work, she understands the importance of planning forward and aims to avoid last minute measures. She feels comfortable in the position as the most visible representative for Blekingska towards our guests and holds no sway in working closely with the kitchen to make sure that the food is on time. In the event of unexpected problems she keeps a cool head and believes that everything can be sorted out through good communication. We in the election committee believes that Morgan will provide our guests with great service as befits her outgoing and wonderful persona!

Alexandra Gäddnäs, Novischamiral, 2 terminer

Alexandra är en 20-årig Ålänning som har varit aktiv på nationen sedan hennes ankomst. Inför intervjun hade Alexandra intervjuat samtliga tidigare novischamiraler som hon kunde få tag på för att kunna skapa sig en uppfattning samt se om hennes idéer var rimliga. Hon vet att med så många idéer så kan det även komma många åsikter men känner sig trygg med sin medamiral och PQS. Hon har nu under höstterminen suttit som festmästare och har från det lärt sig mer om hur hon hanterar stress och hur hon ska prioritera. Alexandra är positiv och ser fram emot att leta faddrar som är både nya och gamla som kan ge novischerna en grym ankomst till Blekingska!

Sara Thiringer, Seniors, 2 terminer

Nationsräven och studentlivsefarne Sara är van vid att axla tunga ansvarsposter och valberedningen tror att hon med sina kontakter - både på nationen överlag och i Seniors - hade passat utmärkt i seniorsrollen. Sara är en diplomatisk person van vid att ta strategiska och operativa beslut, utöver detta är hon van vid att vända ett negativt perspektiv till ett positivt. Med sin goda kunskap om nationens löpande arbete är hon givetvis peppad på och kompetent nog att kunna bidra till dess vidareutveckling. Det framgick vid intervjun att hon har ett sunt synsätt på hur vi kan ta oss framåt och göra Blekingska till en ännu roligare nation att leva och verka vid. Vi i valberedningen tror att Saras sprudlande personlighet och kunskaper kommer vara ett givande tillskott till Seniors!

David Björkhem, Sonjas Ölcafé, 2 terminer

David är en glad och engagerad 19 årig läkarstudent från Blekinge som har spenderat många år utomlands. David har genom sin skola varit aktiv inom olika volontärprojekt och har trots sin korta tid på nationen lyckats arbeta i flera olika utskott, däribland klubb, pub, höstblotet samt som bandvärd. Som person är David väldigt lösningsorienterad och känner sig därför trygg även i stressiga situationer. Vi i valberedningen ser fram emot att se David bakom bardisken och smaka på hans smarriga (oftast) vegetariska maträtter!

Kotten Forsberg, Sångtjänsteman, 2 terminer

Kotten är ett för många välkänt ansikte på nationen, hennes tidigare uppdrag har inkluderat, pubmästare, novischamiral samt karnevalsamiral. Som flitig jobbare och aktiv medlem i Blekingska nationens verksamhet har Kotten tagit del av, samt planerat flera sittningar, där hon även varit tidigare sångtjänstemän behjälplig. Kotten förstår innebörden i att på ett bra sätt sköta kommunikation med sexmästeri och kök för att lyckas bibehålla ett bra tempo i körschemat så att gästerna aldrig blir uttråkade. Kotten har goda erfarenheter av att hantera stökiga situationer under en sittning och tror själv att den största anledningen till att gäster stökar kommer utav brist på saker som händer. Att arbeta proaktivt med att hålla ett gott tempo och planera in andra distraktioner tror Kotten är viktigt för att sittningar ska bli skoj och städade! Kotten har imponerande kunskap om sångboken och ser fram emot att vara en del av sångboksutskottets arbete. Vi i valberedningen ser fram emot att önska de allra mest obskyra låtarna under framtida sittningar!

Fyllnadsval

Joseph Goss, Hyresgästernas Representant, 1 termin

Joseph är en van nationsmedlem som har hållit i flera betydelsefulla roller under sin tid här. Under sin tid som ProQurator satt han med i stiftelsens styrelsemöten och är väl införstådd med deras stadgar. Han känner även att stiftelsearbetet är ännu mer spännande just nu och känner att han gärna vill föra de boendes talan samt göra arbetet lite mer öppet för hyresgästerna. Joseph är en trygg och kunnig person som vi i valberedningen anser ha kompetens och viljan att både ta reda på, och föra fram hyresgästernas vilja till stiftelsen. Vi i valberedningen hoppas på fler fläktar i nybygget!

Gabriel Nilsson, Klubbtjänsteman, 1 termin

Gabriel är en härlig 19-årig Bleking med stor erfarenhet inom ideella föreningar. Under sin tid här på Blekingska har han hunnit jobba flera gånger och är känd som en duktig och effektiv jobbare. Gabriel är en social person och känner sig bekväm med att leta upp folk som kan hjälpa honom att ta klubben till nya höjder. Även under de mest stressiga situationer känner sig Gabriel bekväm med hur han skulle agera. Vi i valberedningen ser fram emot att kroka arm med Gabriel och skrika oss hesa till Shoreline!

Alexandra Högborg, Körtjänsteman, 1 terminer

Blotta 21-åriga Alexandra sitter redan inne på 16-års körerfarenhet. Hon har under de 16 åren varit med i flertalet körer, leder för tillfället två barnkörer, är involverad i den nationellt övergripande UNGAiKÖR och sjunger sedan en tid tillbaka i Gudrunkören. Alexandra är väl införstådd i ansvaret som körtjänsteman och är van vid de administrativa delarna som uppgiften involverar och är utöver det peppad på att finna och koordinera nya skönsjungande sångare. Hon är van vid ledarpositioner och har tydliga visioner för hur kören kan utvecklas. Hon har redan nu bra kontakt med körens nyckelpersoner och körkollegor, därför tror vi att hon sömlöst kommer smälta in i sammanhanget och kunna bidra med en positiv stämning och ta en utvecklande roll. Vi i valberedningen ser fram emot att se henne odla Gudrunsamarbetet och höra hennes ljuva stämma vid flertalet sittningar framöver!

Martin Fox, PR-tjänsteman, 1 termin

Martin is a French exchange student with a big interest for public relations. He has experience with photography and pr from previous engagements, both paid and voluntary. At Blekingska he has done photography/DJing. In his free time he spends a lot of time on making sure his instagram metrics are good and that his combat skills are up to par. He has a lot of thought about looking at the long term goals of Blekingskas marketing and working with our Notarie. The election committee is anticipating nice photos of nice people!

Sofus Rønberg, Pubtjänsteman, 1 termin

21-åriga freds- och konfliktsvetenskapsstudenten Sofus har god vana av att arbeta med pubverksamhet då han tidigare har arbetat på en frivilligpub i Danmark. Likaså har han erfarenhet av kampanjarbete och att leda projekt. Han har erfarenhet av att jobba på puben och visar på ett stort matlagningsintresse, vi tror att med sina goda ledarerfarenheter och kunskap från tidigare frivilligarbete kommer Sofus att göra puben till ett roligt och givande utskott att jobba för. Sofus är väl införstådd med likabehandlingsplanen och de ansvar som åligger en tjänsteman på Blekingska nationen. Vi i valberedningen tycker att Sofus är smuk som et stjerneskud och kommer lysa upp tjänstemannakåren med sin närvaro.

Adam Varg Barvesten, Tekniktjänsteman, 1 termin

Efter en termin i Kina, kandiderar nu åter Adam till tekniktjänstemannaposten. Under sin förra mandat såg vi Adam tillföra struktur och höja den allmänna kännedomen om utskottet. Hans fokus kommer, utöver kurateles datorer, ligga på att vara tillhands i stressande situationer och försöka ordna bättre wifi på nationen. Kandidaten säger sig också ha som yttersta mål att göra ett så bra jobb att utskottet inte längre behöver kallas på annat än proaktivt. Valberedningen ser, utöver Adams slående närvaro, fram emot att återfå tillgång till Adams storslagna verktygssamling!

Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer får fortsatt förtroende VT19 - HT19

Valter Hamberger – DJ tjänsteman       

Rebecka Matsoff – Seniors

Emelie Lundgren – Fanbärare

Clara Holmberg - Seniors               
Lowe Smith Jonsson - Trivsel           

Valberedningen lägger inte fram några förslag för följande vakanta poster. Detta beror på lågt söktryck. Blekingska nationens valberedning uppmanar därför nationsmedlemmarna att motkandidera i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs senast den 2 december genom ett meddelande på nationens anslagstavla samt till valberedningen på valberedningen@blekingska.se.

Klubbtjänsteman: 1 och 2 terminer

Bartjänsteman: 2 terminer

Vaktchef: 2 terminer

Pubmästare: 1 och 2 terminer

Sonjastjänsteman: 2 terminer

Köksmästare: 1 och 2 terminer

Seniors: 1 och 2 terminer

PR- Tjänsteman: 2 terminer

Redaktör: 1 och 2 terminer