Utlysning av poster för VT17-HT17

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för VT 2017-HT 2017

(Mandat utlysta för 1 termin löper t.o.m 30/6, mandat utlysta för 2 terminer löper t.o.m 31/12) 

AFÖS-representant - 2 terminer

AFÖS-suppleant - 1 terminer 

Onsdagspuben - 2 terminer 

Onsdagspuben - 1 termin 

Onsdagspuben - 1 termin 

Sonjas ölcafé - 2 terminer 

Sonjas ölcafé - 1 termin 

Köksmästare - 1 termin 

Herulens Härold - 2 terminer 

Herulens Härold - 1 termin 

Klubbmästare - 2 terminer 

Klubbmästare - 2 terminer 

Klubbmästare -2 terminer 

Klubbmästare - 1 termin 

Klubbmästare - 1 termin 

Barchef - 2 terminer 

Idrottstjänsteman - 1 termin 

Vaktchef - 2 terminer 

DJ-tjänsteman - 1 termin 

Trivseltjänsteman - 2 terminer 

Trivseltjänsteman - 1 termin 

Körtjänsteman - 1 termin 

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider. 

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kadidatur- och nomineringsdag 25 januari. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Intervjuer kommer att hållas 26 januari till 30 januari. 

Posterna tillsätts på lagtima Nationsmöte torsdagen den 9 februari. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast fyra dagar innan nationsmötet. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Måsvägen 13B. 

Valberedningens Ordförande Linnéa Härder