Utlysning av kuratels- och tjänstemannaposter!

Mandat utlysta för ordinarie val löper från 1 januari 2018 fram till 31 december 2018.

Mandat utlysta för fyllnadsval på 1 termin löper från valdagen fram till  31 december 2017. Mandat utlysta för fyllnadsval på 2 terminer löper från valdagen fram till 30 juni 2018.

Följande kuratelsposter utlyses för ordinarie val

Proqurator, 2 terminer

Proqurator Social, 2 terminer

Notarie, 2 terminer

Följande poster utlyses för ordinarie val

Novischamiral, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

AFÖS-representant, 1 termin

AFÖS-suppleant, 2 terminer

Barmästare, 2 terminer

Barmästare, 1 termin

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

DJ-tjänsteman, 1 termin

Hovmästare, 1 termin

Idrottstjänsteman, 2 termin

Karnevalsamiral, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (3 poster)

Klubbmästare, 1 termin (2 poster)

Köksmästare, 1 termin (2 poster)

Pubmästare, 2 terminer (3 poster)

Pubmästare, 1 termin (3 poster)

Senior, 1 termin

Tekniktjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 1 termin (2 poster)

Ölcafétjänsteman, 2 terminer

Ölcafétjänsteman, 1 termin


Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag är 16 oktober 2017. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Intervjuer kommer att hållas företrädesvis 17-23 oktober 2017.

Posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 2 november 2017. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast den 29 oktober. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Måsvägen 13B.

Linnéa Härder, valberedningens ordförande