Utlysning av poster till nationsmötet 6/4-2017

Mandat utlysta för ordinarie val löper från 1 juli 2017 till 30 juni 2018. Mandat utlysta för fyllnadsval på 1 termin löper från valdagen till 30 juni 2017. Mandat utlysta för fyllnadsval på 2 terminer löper från valdagen till 31 december 2017.

Följande kuratelsposter utlyses för ordinarie val

Qurator, 2 terminer

Källarmästare, 2 terminer

Följande poster utlyses för ordinarie val

Novischamiral, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

AFÖS-representant, 2 terminer

AFÖS-suppleant, 1 termin

Pubmästare, 1 termin (3 poster)

Ölcafétjänsteman, 2 terminer

Ölcafétjänsteman, 1 termin

Köksmästare, 2 terminer

Idrottstjänsteman, 1 termin

Klubbmästare, 2 terminer (2 poster)

Klubbmästare, 1 termin

Barmästare, 2 terminer

Körtjänsteman, 1 termin

Redaktör, 2 terminer

Redaktör, 1 termin


Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider. 

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag 20 mars. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Intervjuer kommer att hållas företrädesvis 21 till 27 mars.

Posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 6 april. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast den 2 april. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Måsvägen 13B.

Linnéa Härder, Valberedningens Ordförande