Valberedningens nomineringar

Förslag på 1 termin gäller mandat som löper till 30 juni 2017. Förslag på 2 terminer gäller mandat som löper till 31 december 2017. Alla förslag är för fyllnadsval.

Alexandra Högborg - Klubbmästare, 2 terminer

Alexandra har varit medlem på nationen sedan HT16 och har tagit de chanser hon fått för att jobba på flera av nationens olika utskott. Nu känner hon att hon vill ta ett steg till och bli en del av tjänstemannakåren då hon tycker det är roligt att vara engagerad och ser det som en kul utmaning.  Med ett eget företag och vana av att jobba med barn tror valberedningen att hon har hon full koll på vikten av planering och hantering av rusfyllda studenter. Hennes öppna inställning för nya idéer och musik tror vi i valberedningen att Alexandra kommer bli en frisk fläkt i tjänstemannakåren.

Ben Jorgensen - Trivseltjänsteman, 1 termin

Ben has been active in the nation and worked at Blekingska`s sittningar and at the pub. Ben has earlier experience in student organisations and has planned and organized student events. As trivseltjänsteman Ben would like to gather ideas from other members of the nation to find out what they want out of the committee, since the committee is rather new. Ben is fully aware of the time it takes to be Trivseltjänsteman and is prepared to do a lot of organising work in the beginning. The election committee believes that Ben will be a good addition to Blekingska and are looking forward to see what he will do with this newly started committee.

Camila Hidalgo - DJ-tjänsteman, 1 termin

22-åriga Camila har tidigare varit bland annat novischamiral och pubmästare på nationen. Efter ett uppehåll från tjänstemannalivet har hon nu lockats tillbaka av DJ-posten. Hon har ett brett föreningsengagemang även utanför Blekingska - fullmäktigeledamot på Samhällsvetarkåren och programchef på Lundapride är några av posterna. Trots detta tycker Camila att hon har den tid och energi som krävs för uppdraget, inte minst tack vare en god kommunikation med sittande tjänsteman. Hon har en bred musikrepertoar och ett stort kontaktnät bland DJ:s i regionen, och räds inte för vare sig hiphop eller indiepop. Med erfarenhet från spelningar i både Lund och Malmö och ett fokus på mångfald tycker vi i valberedningen att nationsmötet borde välja Camila till DJ-tjänsteman!

Emil Pierre - Vaktchef, 2 terminer

Pierre är 21 år ung och har varit inskriven i nationen sedan hösten 2016, samma termin som han satt som barchef. Efter att under början av terminen behållit sitt nationsengagemang som fadder känner han nu att det är dags att ta klivet tillbaka in i tjänstemannakåren, där han tycker att vaktchefsposten skulle passa honom. Pierre lyfte i sin intervju fram vikten av professionalism och ett gott bemötande av både gäster och jobbare, men ser också värdet i att följa uppsatta regler oavsett vem det berör. Med tanke på hans lugna framtoning och sinne för kommunikation ser vi i valberedningen fram emot att besöka många Blekingskaklubbar där Pierre står för säkerheten.
 

Klas Nygren - Klubbmästare, 1 termin

Klas har varit inskriven på Blekingska sedan höstterminen 2016 och har redan lyckats jobba en del, samt besöka, nationens klubbar. Klas har ett stort musikintresse och tidigare erfarenheter av att ha arrangerat konserter och musikevents under sin gymnasietid. Nu känner han att det skulle bli kul att bli en del av Blekingskas gemenskap och fokusera på något annat än bara plugg. Valberedningen anser att Klas kommer att bli ett positivt tillskott till tjänstemannakåren och kommer gärna vilja klubba med Klas i framtiden.

Madelene Svensson - Trivseltjänsteman, 2 terminer

23-åriga Madelene har en gedigen erfarenhet av både Blekingska, där hon jobbat mycket för bland annat sexmästeriet, och Lunds studentliv i stort med engagemang i Akademiska Föreningens konst- och arkivutskott. Madelene har också i andra sammanhang sysslat med eventorganisering och likabehandling. Hon är väl införstådd med vad uppdraget som tjänsteman innebär och anser sig ha tid, kunskap och intresse för det. Tack vare sitt driv och sin breda erfarenhet tror vi i valberedningen att Madelene är helt rätt person att dra igång trivselutskottet!

Oskar Hansson - Köksmästare, 1 termin

Oskar är 22 år och har varit inskriven på nationen i 4 terminer. Hans karriär i köket började uppe i Abisko och nu när han tagit sig ända väst vill han utveckla och hålla uppe Blekingskas höga standard kring sittningsmat. Genom att höja jobbarna och ge dem självförtroende tror Oskar att han kommer skapa en positiv arbetsmiljö i köket. Med många idéer kring koncept och teman tror vi i valberedningen att Oskar kommer bli en utmärkt köksmästare och ett bra tillskott till sexmästeriet.

Shelby Shrigley - Klubbmästare, 1 termin

Shelby is 22 years old and has worked quite a lot at the nation during the last two years, mainly behind the bar. She’s stuck in Lund for 4 more years doing a PhD in biomedicine, and she feels that now is the time to become a tjänsteman. Shelby shows a sound attitude to leadership and, as an international student herself, is well suited to welcoming new and international students to the nation, both as workers and guests. She has a music taste the matches up perfectly with the Blekingska profile, and the election committee doesn’t hesitate in recommending the nation meeting to elect Shelby for the club!

Valberedningen lägger inte fram några förslag för följande vakanta poster. Detta beror på lågt söktryck. Blekingska nationens valberedning uppmanar därför nationsmedlemmarna att motkandidera i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs senast den 5 februari genom meddelande på nationens anslagstavla samt till valberedningen på valberedningen@blekingska.se, alternativt ordförandens brevlåda på Måsvägen 13B.

AFÖS-representant, 2 terminer

AFÖS-suppleant, 1 termin

Pubmästare, 1 termin (3 poster)

Ölcafétjänsteman, 2 terminer

Ölcafétjänsteman, 1 termin

Idrottstjänsteman, 1 termin

Klubbmästare, 2 terminer (2 poster)

Barmästare, 2 terminer

Körtjänsteman, 1 termin

Redaktör, 2 terminer

Redaktör, 1 termin

Valberedningens Ordförande Linnéa Härder