Valberedningens nomineringar till nationsmötet 6/4

Förslag för ordinarie val gäller mandat som löper från 1 juli 2017 till 30 juni 2018. Förslag för fyllnadsval på 2 terminer gäller mandat som löper från valdagen till 31 december 2017.

Ordinarie val

Fanny Stewenhag

Qurator, 2 terminer

22-åriga arbetsterapeutstudenten Fanny Stewenhag har en erfarenhet av Blekingska nationen och dess verksamhet som är svår att överträffa. Efter att ha skrivit in sig i nationen vårterminen 2015 och blivit vald till pubmästare samma termin, har hon dessutom suttit som novischamiral, tandemamiral, och övermarskalk, och är för tillfället vald till senior och fanbärare. Fanny har genomgående utmärkt sig med ett imponerande driv och en stor ansvarskänsla i så väl medgång som motvind, och hennes pålitlighet, kommunikationsförmåga, och strukturella kapacitet skulle alla vara värdefulla för nationens ledning. Hon har en sund och realistisk syn på vad quratorsämbetet innebär, och har i ord och handling uppvisat en långtgående ambition att anstränga sig för att utföra dess olika delar på bästa möjliga sätt om hon skulle få uppdraget.

Vad gäller ansvaret för nationens interna verksamhet lyfter Fanny fram vikten av rak kommunikation, att med både stora och små insatser ge ett mervärde till nationens medlemmar, boende, och aktiva, och att fokusera på mångfald. Hon har också stor förståelse för den viktiga del av uppdraget som utgörs av extern representation, och med sin historia i fanborgen som bärare för först Lunds universitets studentkårer och sedermera nationen har hon skaffat kunskap och kontakter som ger henne förutsättningar att låta Blekingska fortsätta vara tongivande inom Studentlund, Kuratorskollegiet och så vidare.

Fanny är en person som tänkt igenom vilka utmaningar och möjligheter som nationen står inför idag och i framtiden, och är beredd att ta som qurator sig an dessa, oavsett om det rör nybyggnation, Lundakarneval, eller sviktande studentantal. Med en bred erfarenhet från nationen, en genomtänkt syn på uppdragets olika aspekter, och naturliga ledaregenskaper, tror vi i valberedningen att Fanny är en mycket bra quratorskandidat. Kanske får vi till och med se henne i Steve(nhag)?

Ludwig Schreither

Källarmästare, 2 terminer

Sedan HT15 har Ludwig varit medlem i Blekingska nationen och även förtroendevald. Han tog IT-utskottet med storm där han uppmuntrade hela utskottet till nya strukturer och möjligheter. Han gjorde om det till teknikutskottet som han har jobbat hårt med ända sen dess. Ludwig har stora och nyttiga erfarenheter inom ljud- och ljusteknik samt IT som passar utmärkt för en del av källarmästarens uppdrag. Med ett stort intresse för att laga och reparera grejer så kommer han vara en trygg och hjälpande hand för nationens aktiva. 

Ludwig är en pålitlig person som har erfarenhet att jobba tillsammans med andra mot ett gemensamt mål. Han har en stark och tydlig vision för nationen samtidigt som han är väl medveten om vad som händer i studentlivet och vilken riktning studentlivet går mot. Han ser nybyggnationen som en bra och viktig sak för nationen samt för oss studenter. Ludwig är medveten om sina begränsningar då det gäller mat och inköp och han ser det som en kul utmaning att lära sig allt om det. Han är nyfiken och är villig att lära sig det som krävs för att bli en bra källarmästare. Samtidigt som han är nyfiken på att lära sig nya saker är han väldigt mån om att hjälpa andra och dela med sig av sin egen kunskap. Att kunna leverera bra, god och ekonomisk mat är en fråga som Ludwig prioriterar. Hans viktigaste fråga dock är hur vi utökar medlemsantalet i tjänstemannakåren och hur vi ökar antalet besökare. Valberedningen anser att Ludwig kommer ta med sig stor sakkunskap i rollen som källarmäster och bli ett ”wigtigt” tillskott i quratelet.

Fyllnadsval

August Andersson

Ölcafétjänsteman, 1 termin

August har lång erfarenhet av att jobba i kök och att arbeta med mat och dryck. Denna erfarenhet vill August nu ta med sig då han för första gången vill gå med i Blekingska nationens tjänstemannakår. Han är en lugn och stresstålig person som är mån om att få jobbet gjort och har lätt för att samarbeta med andra. Varför han söker sig till en tjänstemannapost på just Sonjas beror på att han upplever att utskottet passar honom väl då han får möjligheten att ha mer kreativa friheter när det kommer till matlagningen, som till största del kommer vara vegansk om August får bestämma själv. Valberedningen anser att August kommer vara ett gott tillskott till tjänstemannakåren och att han kommer göra en smaklig insats i Sonjas kök.

August är 19 år gammal.

Valberedningen lägger inte fram några förslag för följande poster

Detta beror på lågt söktryck. Blekingska nationens valberedning uppmanar därför nationsmedlemmarna att motkandidera i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs senast den 2 april genom meddelande på nationens anslagstavla samt till valberedningen på valberedningen@blekingska.se, alternativt ordförandens brevlåda på Måsvägen 13B.

DJ-tjänsteman, 1 termin

Novischamiral, 1 termin

AFÖS-representant, 2 terminer

AFÖS-suppleant, 1 termin

Pubmästare, 1 termin (3 poster)

Ölcafétjänsteman, 1 termin

Köksmästare, 2 terminer

Idrottstjänsteman, 1 termin

Klubbmästare, 2 terminer (2 poster)

Klubbmästare, 1 termin

Barmästare, 2 terminer

Körtjänsteman, 1 termin

Redaktör, 2 terminer

Redaktör, 1 termin

Valberedningens Ordförande Linnéa Härder