Utlysningar till Nationsmöte 21/9

Blekingska nationens valberedning utlyser poster

inför Nationsmötet den 21 september 2017

Mandat utlysta för ordinarie val löper från 28 augusti 2017 till 30 juni 2018. Mandat utlysta för fyllnadsval på 1 termin löper från valdagen till  31 december 2017. Mandat utlysta för fyllnadsval på 2 terminer löper från valdagen till 30 juni 2018.

 

 

Följande poster utlyses för fyllnadsval

AFÖS-representant, 1 termin

AFÖS-suppleant, 2 terminer

Barmästare, 2 terminer

Barmästare, 1 termin

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 1 termin

DJ-tjänsteman, 2 terminer

Hovmästare, 1 termin

Idrottstjänsteman, 2 termin

Karnevalsamiral, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer (3 poster)

Klubbmästare, 1 termin (2 poster)

Köksmästare, 1 termin (2 poster)

Pubmästare, 2 terminer (3 poster)

Pubmästare, 1 termin (3 poster)

Redaktör, 1 termin

Revisor, fram till 31/12-2017 (2 poster)

Senior, 1 termin

Tekniktjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 2 terminer

Trivseltjänsteman, 1 termin

Vaktchef, 1 termin

Ölcafétjänsteman, 2 terminer

Ölcafétjänsteman, 1 termin


 

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag är 5 september 2017. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Intervjuer kommer att hållas företrädesvis 6-11 september 2017.

Posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 21 september 2017. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast den 17 september. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Måsvägen 13B.