Utlysning av valberedningspost

 Härmed utlyses poster till Blekingska nationens valberedning. Valberedningen är ett beredande organ som arbetar för nationsmötet och består av fem valda ledamöter. Valberedningen upprättar förslag till samtliga val utom val av inspektor, proinspektor, hedersledamot, husförman, ledamot i Stiftelsen Herulero och valberedning. Valberedningen valbereder ej sig själv.

Intresseanmälan skall vara Quratorn (q@blekingska.se) tillhanda senast söndag 28 oktober kl. 23.59.

 

 

 

 

Lund 11 oktober.
Emelie Staffas, Qurator