Blekingska nationen utlyser poster

Blekingska nationens valberedning utlyser poster inför Nationsmötet den 1 November 2018

För ordinarie val gäller följande: Mandat på två terminer löper från 1 juli 2018 fram till 30 juni 2019 och mandat på en termin löper från 1 juli 2018 till 31 december 2018.

För fyllnadsval gäller följande: Mandat utlysta för fyllnadsval på 2 terminer löper från valdagen fram till 31 juni 2018. Mandat utlysta för fyllnadsval på 1 termin löper från valdagen fram till 31 december 2018.

Följnade kuratelsposter utlyses för ordinarieval

Proqurator – 2 terminer

Proqurator Social – 2 terminer

Notarie – 2 terminer

Följande kuratelsposter utlyses för fyllnadsval

Proqurator Social – 2 terminer

Notarie – 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

AFÖS – 1 och 2 terminer

AFÖS-Suppleant – 1 och 2 terminer

Barchef – 1 termin

Brunchtjänsteman - 1 termin

Cafétjänsteman – 2 terminer

DJ-tjänsteman – 1 och 2 terminer

Hovmästare – 1 och 2 terminer

Hyresgästernas representant – 2 terminer

Klubbmästare – 1 och 2 terminer

Köksmästare – 1 och 2 terminer

Körtjänsteman – 2 terminer

PR-tjänsteman – 1 och 2 terminer

Pubtjänsteman – 1 och 2 terminer

Redaktör – 2 terminer

Revisor – 2 terminer

Senior – 1 och 2 terminer

Sångtjänsteman – 21termin

Tekniktjänsteman – 2 terminer

Trivseltjänsteman – 1 termin

Vaktchef – 1 termin

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Kandidaturer och nomineringar skickas in på antingen formuläret https://goo.gl/forms/4nwvw1LjSUpOY9OT2 eller mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag är 19 oktober 2018. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Nomineringarna anslås den 22 oktober 2018 och posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 1 november 2018.