Blekingska nationens valberedning nominerar till nationsmötet den 7 november 2019

Förslag för ordinarie val på 2 terminer gäller mandat som löper från 1 januari 2020 till 31  december 2020.

Förslag för fyllnadsval på 2 terminer gäller mandat som löper från valdagen till 30 juni 2020. Fyllnadsval på 1 termin gäller mandat som löper från valdagen till 31 december 2019.

David Björkhem, Proqurator, 2 terminer

Läkarstudenten David har under sitt år på nationen redan hunnit arbeta i samtliga utskott, axla rollen som Sonjastjänsteman och visat prov på sin förmåga att ta sig an stora projekt då han i skrivande stund sitter som festmästare. Davids passion för Blekingska är på alla vis omisskännlig vilket är tydligt påvisbart då vi Blekingskabor kan se hans ansikte här på nationen nästan varje dag. Han kan trots sin genuina glädje för nationen och dess medlemmar utpeka både positiva och negativa delar med nationslivet, vilket valberedningen menar visar på en reflexivitet och analysförmåga som är nödvändig för en kuratelsmedlem att besitta.

David är tydligt medveten om vad rollen som en Proqurator innebär och har därtill erfarenhet av ekonomiarbete. Han har i snart ett år suttit som kassör i en större organisation och har genom receptionsarbete lärt sig mysterierna med kassamaskiner och dagsrapporter vilket kommer gynna honom väl i det framtida arbetet på nationen. De kunskaper om ekonomi som David ännu ej har förvärvat anser valberedningen att han med en lätthet kommer att förskansa sig. Utöver sina uppgifter som PQ är David väl införstådd i och taggad inför att på andra sätt kunna hjälpa till på nationen – oavsett om det innebär råd, inhopp i utskotten eller reststädning.

David vill gärna att nationen fortsätter agera som en platt organisation där tjänstemän vågar närma sig kuratelet förbehållslöst. Han påtalar särskilt att ingen medlem i nationen någonsin skall känna sig som ett besvär för att de behöver fråga om hjälp eller råd. Oavsett i vilken social konstellation David placeras i tror vi i valberedningen att han har förmågan att få alla att trivas då hans positiva inställning och arbetsglädje konstant skiner igenom. David uppvisar dessutom en stark vilja att få ett sammansvetsat kuratel som både får den dagliga verksamheten att fungera sömlöst men också blickar framåt – oavsett om det gäller småorganisatoriska förändringar eller planering inför nationens flytt till andra sidan Lund.

Valberedningen har fullt förtroende för att David kommer få den dagliga verksamheten att flyta på samtidigt som han bidrar till en bra stämning på nationen och externt representerar oss med bravur. Till posten som Proqurator på Blekingska nationen nominerar valberedningen därmed David Björkhem.

 

Emma Eriksson, Proqurator social, 2 terminer

Driftiga och filosofiskt lagda Emma har under sitt år på nationen hunnit arbeta som Brunchtjänsteman, Kökschef, jobbat höstblot, varit fadder och sist men inte minst agerat Peppamiral på tandem. Var än hon befinner sig på nationen känner sig alla betryggade i vetskapen om att produktiviteten kommer flöda och trivseln öka. Redan innan sin tid på Blekingska var Emma van vid organisationslivet och erhöll arbetsposter med tungt ansvar. Hon har bland annat varit aktiv ideellt, jobbat restaurang och café, jour i en stödchatt, agerat läxhjälp och suttit i filosofiska studentrådet.

Utan att ha blivit ombedd om ansvaret har Emma under sitt år på nationen axlat rollen som nationens extramamma tillika samtalspartner. Nationens medlemmar känner sig därmed redan trygga i att anförtro sig till henne både gällande nationsrelaterade och övriga problem. Denna sociala kvalité som Emma besitter tror valberedningen kommer gynna henne väl under hennes kommande år som Proqurator social då PQs:ens uppdrag på många sätt är att vara ett stöd åt nationens tjänstemän och besvara deras frågor i tid och otid. Med detta sagt betonar Emma även att hon känner sig säker på att hon kan skilja personligt från professionellt när det kommer till posten som PQs.

Emma känner sig, trots sin relativt korta tid på nationen, hemma i de traditioner Blekingska har men även i de framtidsutmaningar nationen står inför. Emma betonar att hon som PQs är redo att alltid finnas på standby för kuratel och tjänstemän. Valberedningen känner ett starkt förtroende för att Emma kommer vara med och odla gemenskapen på nationen. Emmas glada anda och strukturerade sätt tror vi kommer smitta av sig på resten av kuratelet och med stora chanser även på tjänstemännen. Utöver det tror valberedningen att Emmas plan om att försöka effektivisera och strukturera upp de vardagliga verksamheterna på nationen, bland annat genom tydligare instruktioner och fler tjänstemannaworkshops, har mycket goda chanser att lyckas. Emma känner sig även taggad och redo att representera nationen externt, och visar i relation till detta på en god kunskap om vad som som väntar under hennes kuratelsår.

Valberedningen tror att Emma problemfritt kommer klara av att vara ”spindeln i det sociala nätet” samtidigt som hon kommer vara redo att hjälpa tjänstemännen och kuratel med diverse oväntade uppgifter. Valberedningen väljer därmed att nominera Emma Eriksson till Proqurator social.

 

 

Fyllnadsval

 

Alexandra Gäddnäs, Senior, 2 terminer

Alexandra Gäddnäs har varit medlem i Blekingska nationen sedan höstterminen 2017 och har sedan dess ansvarat för ett flertal poster på nationen, som till exempel Brunchtjänsteman, Novischamiral och Festmästare. Sedan tidig ålder har hon arbetat med ideellt arbete varav merparten av dessa har varit olika styrelser på Åland. Dessa erfarenheter har gett henne många lärdomar kring hur olika styrelser fungerar och arbetar.

Alexandra, som är ett välkänt ansikte på nationen, har visat på en god insyn i Blekingska nationens arbete, vilket gör att vi i valberedningen ser henne som en god kandidat till densammes styrelse. Alexandra har påvisat en god kännedom kring tjänstemannakåren då hon själv var en del av den senast denna terminen. Detta kan ses som en viktig merit, eftersom hon kan bidra med ett aktuellt perspektiv vilket på många sätt kan gynna seniors framtida arbete.

Alexandra förstår utmaningarna nationen står inför, men hon har samtidigt visat på en god vision kring vad hon hade velat utveckla och bidra med. Mentorskapet är något som Alexandra starkt värdesätter och vill ytterligare utveckla. Vi i valberedningen anser att Alexandra är en god kandidat till seniors, där hon med sin samarbetsvilliga inställning kan bidra med betydelsefulla idéer och tankar till blekingskas framtida arbete.

 

Emelie Kjell, Barchef, 1 termin

Emelie Kjell har under sin korta tid i Lund visat stort intresse för Blekingska och har redan jobbat Sonjas ölcafé, brunchen och GT-yogan. Emelie vill nu engagera sig litet extra i nationens verksamhet och anta rollen som Barchef. Utanför nationen har Emelie erfarenhet av ideellt arbete från Svenska kyrkan samt ett intresse för mat och dryck där hon gärna lär sig mer inom dryckesområdet. Valberedningen anser att hon har full förståelse för vad det innebär att ta sig an en ledarroll inom en ideell organisation och att hon inte kommer ha några problem att hantera stökiga barkunder. Tillsammans med ett gäng jobbare vill valberedningen gärna se Kjell o company i baren.

 

Jacob Borell, Barchef, 1 termin

Jacob Borell är ny i Lund men har en lång erfarenhet av ideellt engagemang, bland annat från Klimatrådet i Jönköping och en partipolitisk organisation. Jacob har slängt sig in i livet på Blekingska och uppvisat en stor vilja till att engagera sig. Detta har han visat genom att ha jobbat bar, klubb och pub vid flera tillfällen. Jacob vill nu kandidera till rollen som Barchef eftersom han personligen anser att det hade passat honom väl då han känner sig van vid och bekväm med serveringsregler och att blanda drinkar. Valberedningen har ett starkt förtroende för Jacob som kandidat och vi ser honom gärna på bar gärning under klubben.

 

Hugo Granström, Brunchtjänsteman, 2 terminer

I samma stund som Hugo Granström dansade till Shoreline på klubben hade han bestämt sig - han ville bli medlem och aktiv på Blekingska! Hugo har under sin första termin visat stort intresse för nationen och har jobbat flera utskott såsom Onsdagspuben, sittningar, baren och brunchen. Av alla utskott fastnade han i första hand för brunchen och valberedningen ser Hugo som en klockren kandidat då han har ett stort intresse för  matlagning samt att det ryktas om att han gör världens bästa äggröra. Hugo har även erfarenhet av ideella organisationer från bland annat en HBTQ-förening och som matansvarig för ett basketläger. Med det sagt litar valberedningen på att Hugo kommer kunna hålla många bollar i luften som brunchansvarig.

 

Anton Perols, Hovmästare, 2 terminer

Psykologstudenten Anton Perols flyttade ner till Lund i början av höstterminen 2019 men har redan arbetat vid ett flertal utskott på Blekingska, däribland Hovmästeriet. Valberedningen anser att Anton har utifrån sina tidigare erfarenheter inom restaurang och ideellt arbete visat att han har kvalitéerna som krävs för uppdraget. Anton har visat på en organisatorisk förmåga där vi anser att han enkelt kan strukturera upp och delegera uppgifter till sina jobbare. Anton understryker även att jobbare framförallt ska ha roligt. Valberedningen anser att Anton med sin lugna och tillmötesgående personlighet hade utgjort en bra kandidat för hov och ett värdefullt tillskott till tjänstemannakåren. Valberedningen serverar härmed en nominering för Anton.

 

Ella Rissle, Hovmästare, 1 termin

Ella Rissle kom till Lund i början av denna termin för att läsa litteraturvetenskap. Hon fastnade direkt för Blekingskas gemenskap och har vid flertalet tillfällen arbetat vid nationens olika utskott. Hon gillar att hålla sig sysselsatt och anser därför att hon hade passat bra i den fartfyllda posten som Hovmästare. Hon har tidigare arbetat på ett café/lunchställe vilket även är meriterande för posten ifråga. Valberedningen anser utifrån intervjun att Ella på ett enkelt sätt kommer kunna delegera uppgifter och har fullt förtroende för Ella i ledarrollen som Hovmästare. Valberedningen tror även att hon kommer motivera och tagga sina jobbare, därför ser vi i Valberedningen mer än gärna Ella hålla hov på våra sittningar.

 

Moa Clemes, Idrottstjänsteman, 2 terminer

Moa Clemes har en lång erfarenhet av Lunds studentliv bland annat från Juridiska föreningen, spex samt Klädkammaren på AF. Moa vill nu träda på posten som Idrottstjänsteman där hon dels gärna upprätthåller Blekingskas GT-yogakoncept men samtidigt vill bidra med nya idéer gällande idrottsrelaterade utflykter och hajker framåt våren. Valberedningen anser att Moa är en ambitiös och ansvarsfull person som skulle anta rollen med stor idérikedom och vara ett positivt tillskott till tjänstemannakåren. Valberedningen ser fram emot att Cleme(N)s äntligen kommer närmre väster.

 

Bailey Pérez Bueno, Klubbmästare, 2 terminer

Stockholmaren Bailey Pérez Bueno har under sin första termin på Blekingska jobbat både klubb och bar där han kände att klubben var det han föredrog mest. Bailey vill nu kliva upp som tjänsteman och bli en av nationens Klubbmästare, något valberedningen har fullt förtroende för att han kommer klara av galant. Bailey har tidigare erfarenhet av ledarskapskurser och att arbeta med barn vilket gör att valberedningen anser att han kommer vara en rolig och trygg tjänsteman för såväl jobbare som klubbgäster. Bailey betonar även att han kommer göra allt i sin makt för att peppa, motivera och strukturera upp jobbarnas arbetspass. Valberedningen ser fram emot en klubb som flödar av Baileys.

 

 

Daniel Ashcroft, Klubbmästare, 2 terminer

Daniel Ashcroft hamnade på Blekingska då han fick låna Källarmästare emerita Elsa Brandts soffa att sova på och har sen dess fått ett högst välkomnande intryck av nationen. Nu vill Daniel ta steget vidare och engagera sig lite mer på nationen som Klubbmästare. Valberedningen anser att Daniel är en lugn och sansad person, med vana inom ideellt arbete och som med högst sannolikhet kommer hantera det höga tempot det innebär att driva klubben med bravur. Valberedningen har även förtroende för att jobbarna under Daniels ledning kommer ha en kul tid på Blekingska och känna sig som en del av klubben.

 

Emilia Olsson, Pubmästare, 2 terminer

Emilia Olsson är ett nytt tillskott på Blekingska och blev snabbt intresserad av nationens arbete under novischperioden. Trots sin relativt unga ålder har Emilia god erfarenhet av allt från att ta hand om sjuåringar och besvara besvärliga frågor inom kundtjänst till att spela teater. Valberedningen väljer att nominera Emilia då hon av sin jobberfarenhet har en god förmåga till att hantera stress och att improvisera fram snabba lösningar vilket är en värdefull egenskap som Pubmästare. Valberedningen har starkt förtroende för Emilia och tror jobbare kommer ha väldigt roligt i hennes utskott. Inga jobbare kommer söla, alla gäster kommer öla.

Följande poster utlyses för ordinarie val

Notarie, 2 termin

Följande poster utlyses för fyllnadsval

Källarmästare, 2 terminer

Vaktchef, 2 terminer

Sonjas-tjänsteman, 2 terminer

Pubtjänsteman, 2 terminer

Novischamiral, 2 terminer

Kökschef, 2 terminer (x2)

Madelene Svensson, Valberedningens ordförande
Olivia Denkiewicz, Mötessekreterare