Blekingska nationens valberedning utlyser poster inför nationsmötet 11/4 2019


För ordinarie val gäller följande:

Mandat på två terminer löper från 1 juli 2019 fram till 30 juni 2020 och mandat på en termin löper från 1 juli 2019 till 31 december 2019.

För fyllnadsval gäller följande:

Mandat utlysta för fyllnadsval på 2 terminer löper från valdagen fram till 31 december 2020. Mandat utlysta för fyllnadsval på 1 termin löper från valdagen fram till 31 juni 2019.

Följande kuratelsposter utlyses för ordinareval

Qurator - 2 terminer

Källarmästare - 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

Barchef - 1 och 2 terminer

Brunchtjänsteman - 1 termin

Festmästare - 2 terminer

Klubbmästare - 1 och 2 terminer

Köksmästare - 1 och 2 terminer

PR-tjänsteman - 2 terminer

Pubtjänsteman - 1 och 2 terminer

Redaktör - 2 terminer

Revisor - 2 terminer

Senior - 1 och 2 terminer

Sonjastjänsteman - 2 terminer

Vaktchef - 2 terminer

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.


Kandidaturer och nomineringar skickas in på antingen  formuläret https://goo.gl/forms/hMEMprcHR2nIOFrg1 eller mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kandidatur- och nomineringsdag är 26 mars 2019. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade.

Nomineringarna anslås den 31 mars 2019 och posterna tillsätts på lagtima nationsmöte torsdagen den 11 april 2019.