BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: LAGTIMA NATIONSMÖTE

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

LAGTIMA NATIONSMÖTE

Tid: Torsdag 11 april klockan 19.00(..) Plats: Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista

§ 1. Mötet öppnas

§ 2. Val av mötessekreterare

§ 3. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4. Godkännande av föredragningslistan

§ 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6. Eventuella adjungeringar

§ 7. Föregående mötesprotokoll

§ 8. Ekonomisk rapport

§ 9. Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2019

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 10. Fyllnadsval till förtroendeposter för perioden VT2019-HT2019

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 11. Val till förtroendeposter för perioden HT2019

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 12. Val till förtroendeposter för perioden HT2019-VT2020

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 13. Val till kuratelsposter för perioden HT2019-VT2020

Valberedningens förslag är anslaget på nationens anslagstavlor 10 dagar före nationsmötet. Motförslag skall anslås på anslagstavlan utanför expeditionen samt inlämnas till valberedningen senast 4 dagar innan mötet.

§ 14. Övriga frågor

§ 15. Meddelanden

§ 16. Mötet avslutas

I nationens tjänst,

Emelie Staffas, Qurator