Blekingska nationens valberedning nominerar

Förslag för ordinarie val på 2 terminer gäller mandat som löper från 1 juli 2019 till 30 juni 2020. Ordinarie val på 1 termin löper från 1 juli 2019 till 31 december 2019.

Förslag för fyllnadsval på 2 terminer gäller mandat som löper från valdagen till 30 juni 2020. Fyllnadsval på 1 termin gäller mandat som löper från valdagen till 31 december 2019.

Ordinarie val

Tove Böckman, Qurator, 2 terminer.

Tove är ett familjärt ansikte för många på Blekingska, hon har sedan hösten 2017 engagerat sig i nationens verksamhet, först som pubmästare på två terminer och i detta nu sittande på posten som novischamiral samt tandemamiral. Tove har genom arbetet med novischperioden samt planeringsarbetet inför tandem fått erfarenheter och kunskap om att arbeta projektbaserat och tror att det kommer vara en styrka i en ledarskapsroll som Qurator. Tove har även andra erfarenheter utanför studentlivet som vi i valberedningen tror kommer vara henne behjälpliga, där hon bland annat startat upp en skoltidning som lever kvar, samt engagerat sig i scouterna.


Som Qurator skulle Tove fokusera på att vidareutveckla och driva nationen framåt, hon ser sig inte som en idealist med högtflygande planer om att göra Blekingska till något annat än vad det är. För henne är den största utmaningen inklusivitet. Att engagera mer medlemmar i nationens verksamhet samt att se till att tjänstemän och andra mår bra och trivs i sin position är Toves fokus. Att representera nationen invändigt är ingenting som Tove oroar sig över, hon ser det som en självklarhet att vara närvarande och stöttande på en gräsrotsnivå. Den yttre representationen är för Tove ny mark och därmed också lite nervöst, vi i valberedningen tror dock att Toves utåtriktade personlighet kommer representera nationen väl i olika sammanhang.

Inför att arbete i ett Kuratel känner Tove ingen oro, hon tror det kommer vara roligt och spännande, hon tror att god planering och att vara öppen med varandra är ett framgångsrecept för att se till att alla gör sitt jobb på bästa sätt. Tove är intresserad att djupdyka i olika styrdokument och reglementen för att få en strategisk helhetsbild av hur verksamheten ser ut, samt bättra på de luckor som finns. Tove söker utmaningar i livet och tror att posten som Qurator kommer vara lika delar rolig som utmanande, att söka till Qurator är ingenting som hon har gjort spontant utan någonting som hon har både tänkt på och efterforskat väl. Tove har ingen tidigare erfarenhet av att arbete med ekonomi men tror sig kunna komma bra överens och arbeta nära med sittande PQ och snabbt skapa sig en förståelse för nationens medel och förutsättningar.

Vi i valberedningen tror att Tove kommer att sköta jobbet som Qurator väl, hon har energin och drivet att lära sig, samt viljan och ambitionerna att utveckla nationen. Vi ser fram emot att ytterligare engagera oss under Toves ledarskap!  

Fyllnadsval

Cara Warren, Festmästare, 2 terminer

Cara is a 19 year old student who studies swedish and has been active at the nation since her arrival in the fall of 2018. She has been in charge of the sports committee and has started up our now famous GT-yoga. Last fall she worked the ball and has since been interested in the festmästare position. She sees herself as a good organizer who can handle stressful situations and have good skills in getting workers for the ball. Cara is now also in charge of Blekingskas tandem team and sees this as a good project to start with before taking on Höstblotet 2019.

David Björkhem, Festmästare, 2 terminer

David är en glad kille på 20 vårar. Han blev sonjastjänsteman denna terminen, men varit en aktiv del av nationen sedan HT18. Det är efter att han arbetade på Höstblotet HT18 som han känner att det hade varit roligt att ta en större del i planerandet av detta fantastiska evenemang! David har stor respekt för vad det innebär att jobba på ansvarspositioner, vilket visas bland annat då han för närvarande sitter som kassör i en partipolitisk styrelse. Han har visat stor entusiasm för att den planering och noggrannhet det innebär att genomföra Höstblotet, och det är med sin motivation vi tror han kan säkerställa att projektet flyter på och görs riktigt bra. Vi börjar redan nu damma av våra utstyrslar och ser fram emot att få dansa natten lång i höst!

Karin Jonsson, Brunchmästare, 1 termin

Karin kom till Blekingska denna terminen och har sedan novischperioden varit en självklar del av nationen. Hon har tidigare erfarenheter av ideellt engagemang och har bland annat varit politiskt engagerad som kassör. Nu, vid sidan av sina sociologistudier och extrajobb som frukostvärd, känner hon sig redo för att bli brunchtjänsteman på Blekingska. Vi i valberedningen ser fram emot hennes goda bruncher som vi hoppas bota den värsta av bakfyllor!

Wojtek Goralczyk, PR-tjänsteman, 2 terminer

Wojtek is a 20 year old Polish exchange student. Since coming to Sweden he has been active at Blekingska. He has a big interest for PR and has worked with it before. If he gets elected he is looking forward to analyzing Blekingska’s PR to see what improvements can be made in relation to marketing strategies. He already expressed ideas in the interview about things we could improve upon. With his enthusiasm for Blekingska and his powers of PR we think Wojtek would be a great asset to Blekingska!

Valberedningen lägger inte fram några förslag för följande vakanta poster. Detta beror på lågt söktryck. Blekingska nationens valberedning uppmanar därför nationsmedlemmarna att motkandidera i så stor utsträckning som möjligt. Detta görs senast den 3 februari genom ett meddelande på nationens anslagstavla samt till valberedningen på valberedning@blekingska.se. Frågor kring process för motkandidatur besvaras på samma mejladress fram till och med samma datum.

Följande poster utlyses för fyllnadsval

Barchef - 1 och 2 terminer

Festmästare - 2 terminer

Klubbmästare - 1 och terminer

Köksmästare - 1 och 2 terminer

Pubtjänsteman - 1 och 2 terminer

Revisor - 2 terminer

Redaktör - 2 terminer

Senior -  1 och 2 terminer

Sonjastjänsteman - 2 terminer

Vaktchef, 2 terminer