BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL: URTIMA NATIONSMÖTE   

BLEKINGSKA NATIONENS MEDLEMMAR KALLAS TILL:

URTIMA NATIONSMÖTE                                                      

Tid:               Tisdag 4 juni klockan 19.00(..)
Plats:           Blekingska nationens gillestuga

Förslag till föredragningslista – uppdaterad                                                      

§ 1.       Mötet öppnas

§ 2.       Val av mötessekreterare

§ 3.       Fråga om mötet stadgeenligt utlysts

§ 4.       Godkännande av föredragningslistan

§ 5.       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 6.       Eventuella adjungeringar

§ 7.       Föregående mötesprotokoll                                                                             

§ 8.       Val till hedersledamöter

Till hedersledamot kan Nationen efter yttrande från seniorskollegiet kalla utmärkt och förtjänt person.

§ 9.       Övriga frågor

§ 10.   Meddelanden

§ 11.   Mötet avslutas


______________________

Emelie Staffas, Qurator