Blekingska nationens valberedning nominerar

Blekingska nationens valberedning nominerar följande

till nationsmötet den 26e september 2019.

 

Förslag för fyllnadsval på 1 termin gäller mandat som löper från valdagen till 31 december 2019. Fyllnadsval på 2 terminer gäller mandat som löper från valdagen till 30 juni 2020.

Fyllnadsval

 

Thobias Bergström, Senior, 2 terminer

Thobias är en 30 årig kreativ snubbe från Stockholm vars Blekingska-karriär påbörjades 2013 då han gick på som fotoförman, tätt följt av PR-tjänsteman, festmästare och därefter notarie. Styrelseerfarenhet är intet heller något Thobias saknar då han både suttit i styrelsen på HTS och som senior på nationen. Thobias är sen två år tillbaka front-end utvecklare vid ett företag nära LTH men söker sig tillbaka till sin nation, och arbetet som senior, då både han tror att han fortfarande har mycket att bidra med. Kunskapen och erfarenheterna samt utifrån perspektivet som han förvärvat sig under sina år som yrkesverksam är något han tror kommer gynna nationens utveckling. Vi i valberedningen tror att Thobias kommer göra ett utmärkt jobb i seniors - både som mentor till utskotten, i sin kommunikation med tjänstemännen och som del av ett arbetsutskott. Valberedningen ser fram emot att se mer av Thobias på nationen igen.

 

Karin Jonsson, Pubtjänsteman, 2 terminer

Karin är ett välkänt ansikte för många på nationen, hon har under sin termin som aktiv arbetat i flera olika utskott och varit flitigt engagerad framförallt inom matutskotten på nationen. Karin är väl införstådd med de uppdrag som följer med positionen som pubtjänsteman och känner sig trygg i att både leta jobbare samt handleda dem i diverse uppgifter. Karin ser sig själv som välplanerad och strukturerad, något som valberedningen värderar högt. Karin har även tidigare erfarenheter av ideellt arbete utanför studentlivet och känner sig således trygg med att kunna balansera både skola och arbete för nationen. Valberedningen ser mycket fram emot att besöka puben under Karins logi.

 

David Björtén-Johansson, Ölcafétjänsteman, 2 terminer

David har under sin tid i Lund visat stort intresse för Blekingska Nationens verksamhet, där han bland annat arbetat på Sonjas ölcafé, pub, klubb samt sittning. David söker positionen som ölcafétjänsteman eftersom han vill ta steget längre och bli en del av tjänstemannakåren. David har ett stort ölintresse som han tror kommer ligga han väl till lags i egenskap av ölcafétjänsteman. David säger sig ha lätt att delegera och förklara arbetsuppgifter för sina jobbare och tror att han kommer kunna styra ölcafét väl. David är väl införstådd med vilka uppgifter som tillkommer tjänstemannauppdraget och är redo att lägga ner det jobb som krävs. Valberedningen tror att David kommer göra ett strålande jobb som ölcafétjänsteman och ser fram emot att smaka hans goda mat!

 

Aodhan Barret, Ölcafétjänsteman, 1 termin

After a short break to focus on his master thesis in geology Aodhan is back in the game and ready to take on Sonjas ölcafé. Aodhan has been active at the nation for two years and during that time he has taken on the part of bar-tjänsteman, which he did splendidly. Aodhan wants to focus on creating a nice atmosphere and sense of community amongst his workers during friday evenings. The election committee trusts that Aodhan will be able to handle his workers, have an overlook over the whole operation and be a truly effective and fun Sonjas-tjänsteman.

 

Linus Fröberg, Trivseltjänsteman, 2 terminer

Linus är en glad 22-åring som har varit medlem i nationen under två terminers tid, där han bland annat hunnit jobba både på balen, Sonjas samt i hovmästeriet. Linus är väl införstådd med vad ett tjänstemannauppdrag innebär och lockas av möjligheten som trivselutskottet innebär. Att få använda sina organisatoriska förmågor och sin stora fantasi till att skapa en roligare och trevligare tillvaro för nationens medlemmar och tjänstemän är något som Linus ser fram emot. Under intervjun kom Linus med flera spännande idéer på hur utskottets aktiviteter skulle kunna utvidgas ännu mer. Han ser väldigt mycket fram emot att få sätta dessa idéer i verket och att få jobba nära med trivseltjänsteman Lowe. Vi i valberedningen ser fram emot mysiga filmkvällar i framtiden med Linus vid rodret!

 

Isik Atay, PR-tjänsteman, 2 terminer

Isik Atay is currently studying his second year on his masters in archaeology. Besides school and friends, Isik has a broad interest in photography which has already been very helpful for the nation.  Since he became a member of Blekingska, Isik has been documenting several events, such as tandem and the stickling exchange. His interest in taking photos and “freezing memories” are some of the main reasons Isik has been interested in becoming a PR-tjästeman. Isik has also been working at different committees, which has given him insights into how the nation works. This has made him more interested to join a committee and further help the nation. Isik lives also at Blekingska, which he means is a benefit to help the other committees. Besides his interest in photography and documenting events, Isik is enthusiastic to further learn other graphic programs which would develop his skills in photo-editing. The election-committee see Isik as a competent and perfect candidate for the role as a PR-tjänsteman with his photographic skills and his willingness to be a part of the nation.

 

 

Michelle Dzgoeva, DJ-tjänsteman, 2 terminer

Musikintresserade Michelle Dzgoeva har precis påbörjat sin första termin på logopedprogrammet i Lund. Hon har tidigare läst statsvetenskap och har redan vid ett flertal tillfällen arbetat på Blekingskas olika mat-utskott. I kombination med sitt musikintresse blev posten som DJ-tjänsteman ett självklart val för att ytterligare engagera sig i nationslivet. Förutom att Michelle spelar i det skånska indiebandet No suits in Miami, har hon tidigare erfarenhet av att både spela och DJ:a vid olika scener och dansgolv. Hennes musiksmak går i tydlig linje med Blekingskas musikprofil, vilket gör oss i Valberedningen väldigt säkra på vår nominering av Michelle. Förutom att faktisk spela bra och dansvänlig indiepop, understryker Michelle  vikten av att anpassa musiken till klubbens dansande besökare. För att på bästa sätt lösa stressiga situationer som när många besökare vill be om valfri låt till exempel, prioriteras alltid klubbens och besökarnas bästa. Vi i valberedningen anser att Michelle är ett klockrent val som DJ-tjänsteman och ser gärna henne bakom dj-båset under våra kommande klubbkvällar!

 

 Blekingska Nationens valberedning föreslår att följande personer får fortsatt förtroende HT19 - VT20

 Elsa Sjöblad, Vaktchef, 2 terminer

Följande poster utlyses för fyllnadsval

 

Senior, 2 terminer

Barchef, 2 terminer

Pubmästare, 2 terminer

Ölcafétjänsteman, 2 terminer

Klubbmästare, 2 terminer

Fanbärare, 2 terminer

Idrottstjänsteman, 2 terminer

Brunchtjänsteman, 2 terminer

Hyresgästernas representant, 3 terminer

Revisor, 2 terminer

Källarmästare, 1 termin

Novischtjänsteman, 2 terminer