Blekingska Nationen utlyser Hilda Johanssons Resestipendium

Hilda Johanssons resestipendium

Hilda Johanssons resestipendium avser studier i England eller Frankrike och skall delas ut till en eller flera studerande oberoende av fakultetstillhörighet, som är inskrivna i nationen och fortfarande studerar vid Lunds universitet.

Ansökan skall kompletteras med en kostnadsspecifikation som fylls i på en för detta särskilt avsedd blankett.

Ansökningsperiod är mellan 15 september och 30 september.