Utlysning av poster för fyllnadsval VT2016 - HT2016

Följande poster utlyses av Blekingska Nationens valberedning till fyllnadsval. Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista nomineringsdag 20 januari. Vid nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den nominerade. Intervjuer kommer företrädesvis att hållas 23 och 24 januari.

Posterna tillsätts på lagtima Nationsmöte den 4 februari.

 • Onsdagspuben – 2 terminer
 • Onsdagspuben –  2 terminer
 • Onsdagspuben – 1 termin
 • Onsdagspubseventsarrangör – 2 terminer
 • Klubbmästare Heartbeats – 1 termin
 • Köksmästare – 2 terminer
 • Köksmästare – 2 terminer
 • Hovmästare – 2 terminer
 • Klubbmästare Indigo – 1 termin
 • Klubbmästare Indigo – 2 terminer
 • Klubbmästare Heartbeats – 1 termin
 • Barmästare – 1 termin
 • Barmästare – 2 terminer
 • Brunch Sunday I’m in love – 1 termin
 • Brunch Sunday I’m in love – 2 terminer
 • Café Frasse – 1 termin
 • Idrottstjänsteman – 2 terminer

Per Sterzel, Valberedningens Ordförande