Utlysning av poster för VT17-HT17

Blekingska Nationens valberedning utlyser följande poster för VT 2017-HT 2017

AFÖS representant - 2 terminer
AFÖS suppleant - 1 termin
Barchef - 2 terminer
Barchef - 2 terminer
Brunchtjänsteman - 2 terminer
DJ-tjänsteman - 1 termin
DJ-tjänsteman - 2 terminer
Fanbärare - 2 terminer
Herulens Härold - 2 terminer
Hovmästare - 2 terminer
Idrottstjänsteman - 1 termin
Klubbmästare - 2 terminer
Klubbmästare - 2 terminer
Klubbmästare - 2 terminer
Klubbmästare - 1 termin
Klubbmästare - 1 termin
Köksmästare - 2 terminer
Köksmästare - 2 terminer
Körtjänsteman - 1 termin
Notarie - 2 terminer
Novischtjänsteman - 2 terminer
Novischtjänsteman - 1 termin
PR-tjänsteman - 2 terminer
Pubmästare - 2 terminer
Pubmästare - 2 terminer
Pubmästare - 2 terminer
Senior - 2 terminer
Senior - 2 terminer
Senior - 2 terminer
Senior - 2 terminer
Sonjas Ölfcafé - 2 terminer
Sångtjänsteman - 2 terminer
Trivseltjänsteman - 1 termin
Trivseltjänsteman - 2 terminer
Vaktchef - 2 terminer
Vaktchef - 2 terminer

Reglementen och instruktioner för posterna finns att tillgå på nationens expedition under ordinarie öppettider.

Kandidaturer och nomineringar mailas till valberedningen@blekingska.se. Sista kadidatur- och nomineringsdag 20 november. Vid kandidatur och nominering bifoga motivering samt kontaktuppgifter till den kandiderande/nominerade. Intervjuer kommer att hållas 21 november till 28 november.

Posterna tillsätts på lagtima Nationsmöte torsdagen den 8 december. Förslag till motkandidat skall anslås på nationens anslagstavla och mailas till valberedningen senast fyra dagar innan nationsmötet. Förslag till motkandidat kan även lämnas i valberedningens ordförandes brevlåda på Spolegatan 15.

Valberedningens ordförande Linn Holmqvist