Utlysning av valberedningsposter

Härmed utlyses 4 poster till Blekingska nationens valberedning. Mandatperioden är VT17(1 poster) samt VT17-HT17 (3 poster). Valberedningen är ett beredande organ som arbetar för nationsmötet och består av fem valda ledamöter. Valberedningen upprättar förslag till samtliga val utom val av inspektor, proinspektor, hedersledamot, husförman, ledamot i Stiftelsen Herulero och valberedning. Valberedningen valbereder ej sig själv.

Intresseanmälan skall vara Quratorn (q@blekingska.se) tillhanda senast söndag 4 december kl. 23.59.