Bilagor och förslag nationsmöte 8 december

Inkomna nomineringar och motförslag: 

Seniorskollegiet - motförslag
- Jakob Lundgren

Novischtjänsteman

- Melina Petterson (1 termin)
- Elisabeth "Kotten" Fjellander (2 terminer)

Valberedningen - nomineringar

- Joseph Goss (1 eller 2 terminer)
- Rebecca Mattsoff (1 eller 2 terminer)
- Rasmus Mattsson (1 eller 2 terminer)
- Linnea Härder (2 terminer)
- Annie Halje (1 eller 2 terminer)

 

Övrigt

Nedan finns inkommen reservation från seniorskollegiets beslut 28 november från seniorer Lehman Benson och Emelie Lundgren. 

”Budgetposten "7210 Löner till kuratel", som skall vara motsvarande csn efter skatt, tar varken grundavdraget eller jobbskatteavdraget på skatten i beaktning och genererar därför en i min mening oförsvarbar kostnad för nationen på tiotusentals kronor för löneutbetalningar och sociala avgifter (7510). Detta i ett ekonomiskt pressat läge och i en budget med negativt resultat."

- Uppdaterad 2016-12-07